Wednesday, 7 December 2022

โปรดเกล้าฯ ให้ ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

PG SLOT สล็อต PG เว็บตรง

ข่าวการเมือง เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งให้ ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ซึ่งในประกาศระบุใจความว่า

สล็อต เว็บตรง KNG365

ประกาศแต่งตั้ง ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นางเมทินี ชโลธร ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ให้ ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

Related posts
ด่วนล่าสุด เหตุวางระเบิดรถไฟบรรทุกสินค้า สนั่นสะเดา-สงขลา ครั้งนี้เละเกือบทั้งขบวน เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
เปิดใจ “เอ็ม นันทวัฒน์” ให้อภัยแต่ยังคงแจ้งความ “ม้า อรนภา” เผยจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจแบบนี้!!
แจกไอเดียเมนู “ข้าวกล่อง” มัดใจสามีให้อยูหมัด!! ที่กินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อ
ไวรัลสร้างตำนาน ว่าด้วยเรื่อง “มูยังไงให้สอบติด TCAS” แต่เกรดน้อยไม่ถึงเกณฑ์
พิษกัญชาเสรี หนุ่มวัย 16 คลั่งทำร้ายแม่ ขอเงิน 400 ไปซื้อกัญชาไม่ได้!
ข้าวหอมมะลิเกรด AAA วางขายที่ต่างประเทศใน ราคา 79 บาท ที่คนไทยไม่มีสิทธิ์ได้กิน