Thursday, 23 May 2024

ประกาศด่วน!! กลุ่มคนดูแลกันเอง เปิดรับอาสาสมัคร บุคลากรสาธารณสุขอาสา ทุกสาขาช่วยดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยโควิด

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มคนดูแลกันเอง ประกาศแจ้งข่าวการเปิดรับสมัคร บุคลากรสาธารณสุขอาสา บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นในรูปแบบ Telemedicine แก่ผู้ป่วยโควิด19 ที่ต้องการทำ Home /Community Isolation

สล็อต xo Slotxo

กลุ่มคนดูแลกันเอง เปิดรับสมัคร อาสาสมัครส่วนงาน รับบริจาคสิ่งของ อาสาสมัครหน้างานที่ คอยส่งยา อาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครด้านอำนวยการ ด่วน!!

กลุ่มคนดูแลกันเอง เปิดรับสมัคร อาสาสมัครส่วนงาน รับบริจาคสิ่งของ อาสาสมัครหน้างานที่ คอยส่งยา อาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครด้านอำนวยการ ด่วน!!

กลุ่มคนดูแลกันเอง โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก รับสมัครด่วน!! เวลานี้วิกฤติบุคลากรแพทย์ขาดแคลน เพราะติดเชื้อโควิดและล้มตายจากการติดเชื้อโควิดแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม ทั้งนี้ได้ระบุข้อความชี้แจ้งไว้ว่า

“กลุ่มคนดูแลกันเองรับสมัคร ‘บุคลากรสาธารณสุขอาสา”

พวกเราทีม ‘คนดูแลกันเอง’ ที่ประกอบไปด้วย อาสาสมัครส่วนงาน จับคู่ รับบริจาคสิ่งของ อาหาร และอาสาสมัครหน้างานที่ คอยส่งยา คอยติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งประกอบไปด้วย อาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ 18 คน อาสาสมัครด้านอำนวยการ ติดต่อประสานงาน อื่น ๆ จำนวน 8 คน พวกเราทำงาน ในส่วนของทีมบุคลากรทางการแพทย์อาสาดูแลกันเอง เราได้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ไปแล้วมากกว่า 1,571 ชีวิต ทั้งในรูปแบบ การแยกกักตัวผู้ป่วยในแคมป์คนงาน (Worker camp isolation) และในรูปแบบ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ระบบการทำงานของเรา หมอทำหน้าที่ประเมินอาการ ติดตามอาการและสั่งจ่ายยา จากนั้นจะมีทีมหน้างานนำยาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปส่งให้ผู้ป่วย การทำงานอาสาสมัครของพวกเราสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคสิ่งของต่าง ๆ มาให้ทีมงานใช้ดำเนินงาน เช่น ยาที่จำเป็นต่อการรักษาโรค , ชุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้สถานการณ์โรคระบาดโดยภาพรวมแย่ลง งานของพวกเราหนักขึ้น ผู้ป่วยที่หลุดจากระบบ หรือ กำลังอยู่ระหว่างรอเข้าระบบของรัฐ ขอความช่วยเหลือมายังพวกเราเยอะขึ้น และแน่นอนว่า เมื่อผู้ป่วยเยอะขึ้น เรามีความจำเป็นต้องขยายขีดความสามารถของทีมงานเพื่อที่จะให้เราสามารถทำงานอาสาสมัครในตรงนี้ได้ต่อไปได้ นอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา จะเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย คือ บุคลากรทางการแพทย์ (หมอ พยาบาล นักศึกษาแพทย์พยาบาล social worker) เพื่อการทำงานประเมินอาการคนไข้เบื้องต้น ไปจนถึงการให้คำปรึกษาในการรักษา สั่งยา คอยติดตามอาการคนไข้จนกว่าจะได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบของรัฐ (พร้อมรับมือกับช่วงวิกฤติ เช่น คนไข้มีอาการแทรกซ้อนเร่งด่วนต้องการคำปรึกษา)

พวกเราจึงเปิดรับอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักศึกษา ที่พร้อมจะทำงานตามหน้าที่ข้างต้น มาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา มาร่วมปกป้องศักดิ์ศรีควรเป็นมนุษย์ของเพื่อนมนุษย์ในสังคมไปด้วยกัน ถึงแม้ว่าเราในฐานะอาสาสมัครจะมีขีดความสามารถในการดูแลคนไข้ที่จำกัดแต่เราจะดูแลคนไข้ให้คนไข้ยังรู้สึกว่ายังมีคนดูแลอยู่ ไม่ใช่ปล่อยให้คนไข้ต้องรอเข้าระบบแบบที่รัฐทำในหลายกรณี

ทั้งนี้ เรายังยืนยันเสมอว่า งานดูแลประชาชน ในส่วนที่เรากำลังทำกันอยู่ตรงนี้ เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำ ไม่ใช่ผลักภาระมาให้ประชาชน ต้องดูแลกันเอง แบบปัจจุบัน

ระบบการติดตามเคสผู้ป่วยของเราทั้ง Home isolation , Community isolation จะทำบนแอพพลิเคชั่น Discord เพื่อความสะดวกในการเก็บ ข้อมูลคนไข้ การติดตามอาการของคนไข้ การปรับนโยบายในการให้บริการแก่คนไข้ โดยทีมอำนวยการ ผู้สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทุกท่านมีความจำเป็นต้องใช้งาน แอพพลิเคชั่น Discord เพื่อทำงานร่วมกับเรา

สามารถสมัครได้ที่ : https://forms.gle/eyt8B5gEGHmwXD138

กลุ่มคนดูแลกันเอง ต้องการอาสาสมัคร บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นในรูปแบบ Telemedicine แก่ผู้ป่วยโควิด19 ที่ต้องการทำ Home Isolation และ Community Isolation แก่ผู้ที่กำลังรอเข้าระบบหรือหลุดออกจากระบบสาธารณสุข

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น เภสัชกร พยาบาล แพทย์ทุกสาขา และนักสังคมกร(Social worker) โดย กลุ่มคนดูแลกันเอง ได้ระบุเพิ่มเติมไว้ 4 ข้อด้วยว่า

1.ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์อายุรกรรม

2.ไม่จำเป็นต้องอยู่กรุงเทพฯ

3.มีไกด์ไลน์สำหรับการทำงาน

4.มีทีมอำนวยงานและทีมหน้างานคอยประสานงานส่งยา และเครื่องออกซิเจนตามคำแนะนำของหมอ

หมายเหตุ: บุคลากรทางการแพทย์อาสา 1 คน ต้องรับเคสอย่างน้อย 1 เคส สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานผ่าน Discord ได้