Thursday, 23 May 2024

ครม.ไฟเขียว จัดซื้อไฟเซอร์ 20 ล้านโดส/เยียวยานายจ้าง

ข่าวด่วน หลังจากการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีรายงานว่ามี ครม.ไฟเขียว อนุมัติเยียวยานายจ้างรวมทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33 ในส่วนของกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคของรัฐในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานใช้เงินจากเงินกู้ 2,519 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา

สล็อต xo Slotxo

ด่วน!! ครม.ไฟเขียว จ่ายเยียวยานายจ้าง จ่ายจัดค่าวัคซีน ใช้งบจากเงินกู้

ด่วน!! ครม.ไฟเขียว จ่ายเยียวยานายจ้าง จ่ายจัดค่าวัคซีน ใช้งบจากเงินกู้

จากที่ ครม.ไฟเขียว เยียวยานายจ้างและผู้กอบการห้างร้าน รายละเอียดการเยียวยามีดังนี้ คือ นายจ้างในฐานข้อมูลประกันสังคมล่าสุดตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 และนายจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนใหม่ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 ยอดรวมเป็นจำนวน 41,940 ราย อนุมัติให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คนสูงสุดไม่เกิน 200 คน/ร้าน ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 มียอดรวมเป็นจำนวน 663,916 ราย จะมีการได้รับเงินเยียวยาเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท/คน

จากที่ ครม.ไฟเขียว เยียวยานายจ้างและผู้กอบการห้างร้าน รายละเอียดการเยียวยามีดังนี้ คือ นายจ้างในฐานข้อมูลประกันสังคมล่าสุดตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 และนายจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนใหม่ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 ยอดรวมเป็นจำนวน 41,940 ราย อนุมัติให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คนสูงสุดไม่เกิน 200 คน/ร้าน ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 มียอดรวมเป็นจำนวน 663,916 ราย จะมีการได้รับเงินเยียวยาเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท/คน

ในส่วนการจัดซื้อวัคซีน “ไฟเซอร์” ครม.ได้ลงนามสัญญาในการซื้อวัคซีน “ไฟเซอร์” เป็นจำนวน 20 ล้านโดส จะมีการนำเข้าไทยภายในต้นเดือน ตุลาคม 2564

ในส่วนการจัดซื้อวัคซีน “ไฟเซอร์” ครม.ได้ลงนามสัญญาในการซื้อวัคซีน “ไฟเซอร์” เป็นจำนวน 20 ล้านโดส จะมีการนำเข้าไทยภายในต้นเดือน ตุลาคม 2564