Thursday, 23 May 2024

นพ.ทวี แถลงเทียบความต่างวัคซีนชนิดต่างๆ

ข่าวล่าสุดบ่ายนี้ อัปเดทฟังความต่างของวัคซีน 3 ชนิด กับ นพ.ทวี มีบ้างช่วงกล่าวว่า ถึงอย่างไรเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ จะมีประสิทธิภาพลดลง เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อได้รับวัคซีน ซิโแวค/แอสตรา/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา อย่างน้อยก็ช่วยลดการสูญเสียและลดอาการของผู้ป่วยที่มีเชื้อรุนแรง

สล็อต xo Slotxo

นพ.ทวี แถลงอย่าหวั่นใจ วัคซีนที่ไทยนำเข้า ล้วนมีประสิทธิภาพ

นพ.ทวี แถลงอย่าหวั่นใจ วัคซีนที่ไทยนำเข้า ล้วนมีประสิทธิภาพ

นพ.ทวี โชติพิทยะสุนนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกมาแถลงการณ์ เพื่ออธิบายถึงประสิทธิภาพหรือคุณภาพของวัคซีนที่ไทยได้จัดนำเข้ารักษาการติดเชื้อของโควิด19 มีกล่าวตอบคำถามจากการเสวนาในเรื่อง “วัคซีนโควิดไทยจะเดินทางต่อไปอย่างไร” นพ.ทวี ได้ชี้แจงไว้ดังต่อไปนี้

-“วัคซีนทุกชนิด ที่มีใช้ในบ้านเรา ทั้งซิโนแวค และ แอสตราเซเนกา ล้วนแต่มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเสียชีวิต และความรุนแรงของโรคหากมีการเจ็บป่วย แต่ต้องยอมรับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์มีผลต่อวัคซีนทุกตัว ยิ่งสายพันธุ์เดลตาที่กำลังจะเข้ามาแทนที่อัลฟา มีผลทำให้ “ซิโนแวค” ประสิทธิภาพลดลงเหลือ 69% ลดรุนแรงและตายเหลือ 95% ส่วน “เบตา” ยังไม่มีข้อมูล ขณะที่ “แอสตราฯ”  เมื่อเจอกับไวรัสกลายพันธุ์เดลตา ประสิทธิภาพลดลง เหลือ 80-90% แต่สำหรับ “เบตา” พบว่าประสิทธิภาพลดลงเหลือ10.4%”

-“ส่วนวัคซีนชนิด m-RNA พบกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ไฟเซอร์ ประสิทธิภาพ 95% และโมเดอร์นา ประสิทธิภาพ 94% แต่พบว่า มีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในคนอายุน้อย โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย เมื่อได้รับเข็ม 2”

จากการชี้แจงของ นพ.ทวี ในช่วงเวลานี้สรุปได้ว่า อันดับ 1 ยังเป็น “ซิโนแวค” ถึงแม้ว่า “แอสตราฯ” จะมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าแต่การต่อสู้ที่ดีกับเชื้อไวรัสก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคลว่าจะจดจำและมีภูมิคุ้มกันได้มาแค่ไหน ส่วน “m-RNA” ซึ่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดี สุดท้ายก็มีผลข้างเคียงที่สูงด้วยเช่นกัน เหตุนี้เราไม่ควรเลือกว่าวัคซีนไหนดีที่สุดหรือประสิทธิภาพสูงสุด มีอะไรก็ต้องฉีดป้องกันไว้ก่อนเป็นดี