Wednesday, 24 July 2024

ยกเลิก วันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม

ข่าวด่วน ครม.ออกมาสั่งประกาศยกเลิก 27 กรกฎาคม เป็น วันหยุดพิเศษ หวั่นประชาชนหนีกลับบ้านต่างจังหวัดเป็นเหตุให้เชื้อโควิด19 แพร่ระบาดจากสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ลามหนักไปมากกว่าเดิม

สล็อต xo Slotxo

กลั่นใจยกเลิกแล้ว วันหยุดพิเศษ ที่ 27 กรกฎาคม 2564

กลั่นใจยกเลิกแล้ว วันหยุดพิเศษ ที่ 27 กรกฎาคม 2564

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ได้ออกมาแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี “จากการที่คณะรัฐมนตรีเคยกำหนดให้วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดพิเศษต่อเนื่อง”  ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม(วันอาสาฬหบูชา) วันที่ 25 กรกฎาคม(วันเข้าพรรษา) วันที่ 26 กรกฎาคม(วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหาบูชา) วันที่ 28 กรกฎาคม(วันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 *ก่อนได้ประกาศให้ 27 กรกฎาคมเป็นวันหยุดพิเศษ และได้ออกมาประกาศยกเลิกแล้วเพราะเกรงว่าประชาชนจะหนีกรุงออกต่างจังหวัดทำให้มาตรการการควบคุมโรคไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และอาจจะมีการควบคุมการแพร่เชื้อได้ยากกว่าเดิม

ครม.ได้มอบให้ภาคราชการและหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการคืนตั๋วเดินทางหรือการจองที่พักซึ่งก่อนอาจจะมีการจองไว้ตั้งแต่ประกาศ วันหยุดพิเศษ ตั้งแต่ครั้งแรกก่อนมาสั่งยกเลิกเมื่อ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้