Thursday, 23 May 2024

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ แจ้งอนุญาตผู้ อพยพ กลับบ้าน 17.00 น.

ข่าวด่วนล่าสุดวันนี้ จากเหตุเพลิงไหม้ที่ลุกระเบิดของโรงงานกิ่งแก้วได้ อพยพ หนีไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และล่าสุดผู้ว่าฯ สมุทรปราการอนุญาตให้ประชาชนกลับบ้านได้ในเวลา 17.00 น.

สล็อต xo Slotxo

ปชช.ที่ อพยพ หนีรอดจากการระเบิดของโรงงานกิ่งแก้ว เตรียมตัวกลับบ้าน

ปชช.ที่ อพยพ หนีรอดจากการระเบิดของโรงงานกิ่งแก้ว เตรียมตัวกลับบ้าน

จากการเหตุการณ์ปชช. อพยพ หนีจากการระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯ สมุทรปราการอนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ห่างโรงงานกิ่งแก้วระยะ 2-5 กม. กลับบ้านได้แล้วในเวลา 17.00 ยกเว้นผู้ที่อาศัยอยู่ในซ. กิ่งแก้ว 19-25 ที่ยังเป็นพื้นที่ควบคุม

การระเบิดในครั้งนี้หลังเพลิงได้สงบลงจะพบปัญหา ในส่วนของสารเคมีที่อยู่ในพื้นที่ เพราะยังไม่ทราบจำนวนสารเคมีที่เหลือในถังหลังจากบางส่วนไหลออกมาจนเกิดเพลิงไหม

ในคณะการประชุมมีแยกการดำเนินการตรวจสอบออกเป็น 2 ชุดคือ

1.การจัดการสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในที่เกิดเหตุบริเวณภาคพื้นจะใช้สารเคมีชนิดอื่นเพื่อปรับสภาพไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไป

2.สารเคมีในถังซึ่งต้องมีอีกวิธีการหนึ่งจะวางแผนจัดการตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญต่อไป