Thursday, 30 November 2023

อย.ประชาสัมพันธ์ ตรวจพบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 6 รายการ ฉวยโอกาสหลอกลวงประชาชน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขแชร์ข่าวด่วนหลัง อย.ประชาสัมพันธ์ ออกมาแจ้งว่าที่ผู้ปลอมแปลงเอาฟ้าทะลายโจร มาขายหลอกลวงเอาเงินจากประชาชนถึง 6 รายการ

สล็อต xo Slotxo

อย.ประชาสัมพันธ์ ด่วน!! การผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจร ถูกปลอมแปลง ไม่ขออนุญาต ทั้งยังสวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น

แปลง ไม่ขออนุญาต ทั้งยังสวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ประชาสัมพันธ์ เผยรายชื่อทั้ง 6 ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย

อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 6 รายการฉวยโอกาสหลอกประชาชนมีทั้งไม่ขออนุญาต สวมเลขอย. ของผลิตภัณฑ์อื่น อ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ แต่ไม่มีจริงและใช้วัตถุดิบอื่นแทนเตือนประชาชนระวังก่อนซื้อขอให้ตรวจสอบเลขอย. ที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือ Oryor Smart Application หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนอย. 1556

Application หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนอย. 1556

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขและรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจพบมีผู้ฉวยโอกาสนำผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย มาหลอกขายให้ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ มีทั้งที่ไม่ได้ขออนุญาตกับ อย. เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมที่สวมเลขอย. ของผลิตภัณฑ์อื่น หรืออ้างว่ามีฟ้าทะลายโจร แต่ตอนได้รับอนุญาตไม่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด หรือใช้วัตถุดิบอื่นแทนจึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้

เตือนให้ประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้

1.ฟ้าทะลายโจรตราโนนทรีระบุทะเบียนเลขที่ TASPR: 104 ซึ่งเป็นเลขที่รหัสรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไม่ใช่เลขทะเบียนต้ารับสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากอย.

ผลิตภัณฑ์ปลอม สวมเลขอย. ของผลิตภัณฑ์อื่น หรืออ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ

1.ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรตราอินทารา ฉลากระบุเลข อย. 63-1-17262-5-0005 และโฆษณาสรรพคุณเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันไม่ให้ติดไวรัสในกลุ่มทางเดินหายใจ และช่วยป้องกันไวรัสโควิด -19 ตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ อินทรา -015 (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ไม่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ แต่อย่างใด

2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีโอดีเฮิร์บพลัสสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ฉลากระบุเลข อย. 10-1-15662-5-0019 ตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งไม่มีสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ

3.ผลิตภัณฑ์ “ฟ้า fA Andrographis Paniculata Cordata 600 mg” ฉลากระบุเลข อย. 13-1-27660-5-0029 ส่วนประกอบระบว่ามี Andrographis paniculata 400 mg ฟ้าทะลายโจร 6096 ตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อฟ้า (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ซึ่งไม่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ

 4.ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด (ANDROGRAPHIS EXTRACT CAPSULES) ฉลากระบุทะเบียนเลขที่ G1 / 61 (พจ) และระบุชื่อผู้จำหน่าย สี่พระยาโอสถ วัดโพธิ์ แขวงพระราชวัง เขตพระนครกรุงเทพมหานครไม่ระบุชื่อผู้ผลิต ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสวมเลขทะเบียนตำรับสมุนไพรของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าพระยาโอสถ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร

ผลิตภัณฑ์ปลอม สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่นและใช้วัตถุดิบอื่นแทนฟ้าทะลายโจร

ผลิตภัณฑ์ปลอม สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่นและใช้วัตถุดิบอื่นแทนฟ้าทะลายโจร

1.ฟ้าทะลายโจร ฉลากระบุทะเบียนเลขที่ 6255/63 ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสวมเลขทะเบียนตำรับของผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงงานแม่คำป้อโอสถ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ และใช้บอระเพ็ดซึ่งมีรสขมคล้ายฟ้าทะลายโจรบรรจุลงในแคปซูล หลอกขายเป็นฟ้าทะลายโจร

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม กล่าวว่า ขอให้ประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรข้างต้นมาใช้โดยเด็ดขาด เพราะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสถานที่ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพและประสิทธิผลซึ่ง อย. จะประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเช่นนี้เป็นระยะ ๆ ขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ“ COMD-19” แล้วคลิกไปที่“ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง” หรือ กดติดตามที่“ แฟนเพจเฟซบุ๊ก Fda Thai หรือ ไลน์ (SFda Thai ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจซื้อขอให้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือ Oryor Smart Application ตามกฎหมายผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพรขึ้นต้นด้วยอักษร “ C ” หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมายสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย. 1556 หรือ อีเมล์ 1556fda.moph.go.th

วันที่เผยแพร่ข่าว 4 สิงหาคม 2564 / ข่าวแจก 150 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

วันที่เผยแพร่ข่าว 4 สิงหาคม 2564 / ข่าวแจก 150 ปีงบประมาณ พ.ศ. 255

Related posts
อิสราเอลเผย “เงื่อนไข” แล้ว ยืนยันถ้าฮามาสยอมทำตาม สงครามจะจบลงทันที
เปิดภาพกู้ “โบราณวัตถุ” 580 ชิ้น ซากเรืออับปางจากสมัยราชวงศ์หมิง
อิสราเอลเตรียมแจก “ปืน” ให้กับประชาชน เพราะกลัวปาเลสไตน์บุกรอบสังหาร
เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบ “คุณปลื้ม” คาสนามบิน ส่งศาลคดีอาญาทุจริตฯ เจ้าตัวยังยิ้มออก
สุดสลด! กลุ่ม “ฮามาส” บุกเทศกาลดนตรี ข่มขืนหญิงสาว ก่อนสังหารให้ตายหลายร้อยคน
ด่วน! เสียงดังคล้ายปืนในห้าง “พารากอน” นักท่องเที่ยวหนี “ตาย” อลหม่าน