Thursday, 30 May 2024

ชาวอเมริกันป่วย กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 1,200 ราย หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นา

สำนักข่าวต่างประเทศ ได้รับเอกสารจาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ(CDC) ระบุว่า พบอาการป่วย กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จำนวนผู้ป่วยมากกว่า 1,200 ราย หลังจากที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของยี่ห้อ ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา

สล็อต xo Slotxo

อาการหัวใจอักเสบ วัคซีนโควิด-19

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ส่วนใหญ่พบในวัยรุ่นเพศชาย

มีรายงานว่า วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเพศชาย พบว่ามีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ หลังจากที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของยี่ห้อ ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ไปนั่นเอง

อาการหัวใจอักเสบ พบในวัยรุ่นเพศชาย

ทั้งนี้ พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 267 ราย มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ หลังจากที่ได้ทำการเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาไปจำนวน 1 เข็ม และจำนวน 827 รายพบว่ามีอาการดังกล่าวเช่นกัน หลังจากที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19เข็มที่ 2 นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยจำนวน 132 ราย ที่มีอาการเหมือนกัน แต่ไม่มีการระบุที่แน่ชัดว่าได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เข็ม

อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื้อหุ้มหัวใจอักเสบนั้นส่วนใหญ่แล้วพบอยู่ที่ 80% ของคนที่มีอาการดีขึ้นเป็นปกติ หลังจากที่ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล