Thursday, 23 May 2024

ประเทศลาว ไม่ยอมปล่อย กักก่อนจะฉีดวัคซีนให้ 7 คนเก็บเห็ด ชาวไทย

จากการรายงานข่าวเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. กรณี ประเทศลาว 7 คนเก็บเห็ด ชาวไทย ที่เดินทางไปเก็บเห็ดบริเวณป่ายข้ามชายแดนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ยอมปล่อยตัวกลับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารจบตัวได้

สล็อต xo Slotxo

ประเทศลาว จะฉีดวัคซีนให้ทั้ง 7 ด้วย ไฟเซอร์ หรือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ก่อนข้ามแดนกลับไทย

ประเทศลาว จะฉีดวัคซีนให้ทั้ง 7 ด้วย ไฟเซอร์ หรือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ก่อนข้ามแดนกลับไทย

นายอภัย วุฒิโสภากร ตำแหน่งนายอำเภอสิรินธร ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ทราบถึงเรื่องราวเหตุที่ ประเทศลาวไม่ยอมปล่อยตัว คนไทยทั้ง 7 ที่หลงเข้าไปเก็บเห็ดทางฝั่งเขตชายแดนลาวจนทหารฝั่งนั้นจับได้ นายอภัย ได้จัดประชุมประสานงานหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแร่งเข้าช่วยเหลือ

ทั้งนี้ได้ทราบความคืบหน้าว่า 7 คนเก็บเห็ด ได้ถูกทาง สปป.ลาวควบคุมตัวและให้กักตัวเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดในสถานที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ เมืองปะทุมพอน ในแขวงจำปาสัก ภายใต้มาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งหมดยังปลอดภัยดี

หลังจากการประชุมหารือได้ข้อสรุปของแนวทางในการช่วยเหลือว่าจะใหผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เขียนหนังสือขึ้นโดยการขอให้ทาง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ส่งตัวทั้ง 7 เก็บเห็ดกลับมา แต่ต้องมีการกักตัวทั้ง 7 ให้ครบ 14 วันก่อน ภายใต้มาตรการควบคุมของ สปป.ลาว

สมาชิกทั้ง 7 ที่ไปเก็บเห็ดในเขตข้ามชายแดน ซึ่งมีการเดินหลงรุกล้ำเข้าไปในเขต สปป.ลาว เป็นระยะไกลกว่า 100 เมตร จนสุดท้ายทหารพบเจอจนถูกควบคุมตัว ทั้งหญิง 5 ราย และชายอีก 2 ราย

นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอประจำสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลว่า ได้มีการประสานงานเข้าช่วยเหลือแล้ว สถานที่มีการตรวจพบบุคคลทั้ง 7 นั้นอยู่ในเขตบ้านทุ่งกว้าง เมืองโพนทอง ของแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งทั้ง 7 หลงเข้าไปทั้งยังไม่ทราบแนวเขตแดนของประเทศที่แน่ชัดจนได้ถูกจับกุมตัวไปดำเนินคดี

ผลพลอยได้ที่ทั้ง 7 จะได้รับจากเหตุการณ์นี้ไปด้วย คือ ทาง สปป.ลาว จะดำเนินการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโควิด 19 โดยวัคซีนที่จะจัดฉีดให้เป็นของไฟเซอร์ หรือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จึงจะนำตัวส่งกลับผ่านไปยังด่านทางช่องแม็ก ในเขตจังหวดอุบลราชธานี ตรงกับเด่านทางฝั่ง สปป.ลาว คือ ด่านสากลวังเตา เมืองโพนทอง ยืนยันว่าทั้งหมดจะได้กลับไทยตามข้อตกลงระหว่างประเทศแน่นอน!