Thursday, 20 June 2024

เผยคำทำนาย ธรรมะจากถ้ำ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ สิ่งใดๆในโลกไม่เที่ยงแท้ รีบสร้างบารมี

รายงานข่าวล่าสุด คำทำนายจาก พระครูบาบุญชุ่ม เผยจดหมายธรรมะจากถ้ำเตือนลูกศิษย์ลูกหา ทุกคนเกิดมาแล้วรอความตาย อย่ามีชีวิตอยู่เพื่อรอความตายอย่างเดียว เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ให้รีบสร้างบุญบารมี ทาน ศีล ภาวนา อย่าอยู่อย่างเปล่าประโยชน์

สล็อต xo Slotxo

เผยคำทำนายปี 65 พระครูบาบุญชุ่ม ธรรมะจากถ้ำ เตือนลูกศิษย์ลูกหา “อย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์” มั่นสร้างบุญบารมี ฝึกจิตใจให้มีศีลมีธรรม

เผยคำทำนายปี 65 พระครูบาบุญชุ่ม ธรรมะจากถ้ำ เตือนลูกศิษย์ลูกหา “อย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์” มั่นสร้างบุญบารมี ฝึกจิตใจให้มีศีลมีธรรม

เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ออกมาโพสต์เปิดเผยและแปลจดหมายคำทำนายธรรมะจากถ้ำถึงลูกศิษย์ว่าดังนี้

ปีธรรม 2565 พรรษา (พ.ศ. 2564) เดือน 10 เมือง ขึ้น 15 ค่ำ ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ดมีข้อบัญชาธรรมะเมตตา พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ขอเมตตาถึงพุทธศาสนิกชน ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ทุกบ้าน ทุกเมือง ให้รับทราบโดยทั่วกัน เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ฉันได้ปกติดีมีความสุขกายสบายใจทุกวันเวลา ได้พึ่งพาอาศัยบุญคุณพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ บุญคุณบิดามารดา พร้อมด้วยคุณงามความดี ทาน ศีล ภาวนา สมาธิปัญญา ปฏิบัติธรรมภาวนาเจริญเมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา สภาวะธรรมหลายประการมาช่วยหนุนนำให้มีความสุขกายสบายใจได้สร้างบารมีเมตตาโปรดผีสางคนสรรพสัตว์ทั้งหลายจนถึงปัจจุบันก็แก่ชรามีอายุ 58 ปีแล้ว จะอยู่ไปได้อีกกี่ปีนั้นไม่รู้ได้ เอาบุญกุศลหนุนส่งให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้น ปัจจุบันนี้ก็เฒ่าแก่มาเรื่อย ๆ ผมก็หงอกเต็มหัวแล้ว ตาก็มัวมา หูก็จะไม่ค่อยได้ยิน พละกำลังกายก็หายไปเรื่อย ๆ เป็นไปตามสภาวะธาตุ ธรรมดาสังขารธรรมนั้นแล

สิ่งใด ๆ ในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้ เหมือนดั่งใจเรา เป็นไปตามสภาวะธรรมะเท่านั้น เราคอยดูแลรักษาธาตุขันธ์ให้นำเดินไปนี้ เป็นทุกข์กับมันอยู่ทุกวันคืนหาที่ดีไม่ได้สักนิด แก่เฒ่าไปเรื่อย ๆ วันหนึ่งมาก็จะได้เอาไปฝังดินเท่านั้น อันความทุกข์เหมือนธาตุขันธ์นี้ไม่มีอะไรอีกแล้ว หาแก่นสารไม่ได้ น่าเบื่อหน่าย น่ากลัว ในโลกมนุษย์นี้หาที่สงบสุขใจไม่เห็นมีที่ไหน ๆ เลย สำหรับเราท่านทั้งหลายให้พากันแสวงหาสัจจะธรรมทางสงบร่มเย็น นิพพานสูญญตาธาตุด้วยเถิดท่าน ผู้ดีมีปัญญาทั้งหลาย

อันว่ารูปนามธาตุขันธ์ สังขารธรรมทั้งหลาย เป็นอันว่างเปล่าเกิดมาแล้วรอคอยวันตาย อยู่เฉยๆก็รอคอยวันตายเท่านั้น อยู่ไปก็ห่างหายไปแปรเปลี่ยนตายไปคนหนึ่งสองคน คนที่เคยเห็นคุ้นเคยกันรักกันเมตตากันก็ได้ตายไปหลายคนแล้วหนอ อีกไม่นานเท่าไรเราก็จะได้ตายเข้าป่าช้าเหมือนกันเป็นเช่นดั่งคนอื่น อันว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บเป็นตายนี้มีไว้เป็นธรรมดา ในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้แล้วมีเรื่องทุกข์เหมือนกันเท่านั้น เพราะเหตุนี้ควรรู้ตัวใครตัวมัน มีสติสังเวชธรรม มรณานุสสติอยู่ทุกคืนวัน ไม่หลงลืมสติธรรมะให้ขวนขวายพยายามสร้างบุญกุศลไว้มาก ๆ

เมื่อมีเวลายังไม่ตายนี้รีบสร้างบารมี ทาน ศีล ภาวนา สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน ๔ หาทางสงบร่มเย็นนิพพานธาตุด้วยเถิด เกิดมาแล้วเฒ่าแก่เจ็บตาย อย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์ อย่ากินโดยเปล่าประโยชน์ อย่าตายโดยเปล่าประโยชน์ อย่าอยู่โดยให้วันเวลาผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ พากันขวนขวายรีบสร้างคุณงามความดีบุญกุศลไว้มาก ๆ อย่าให้มีเรื่องทุกข์ใจเข็ญใจคุณค่าของคนมีที่สร้างคุณงามความดี คุณค่าของผีเทวดามีที่ใจมีเมตตา คุณค่าของพุทธศาสนามีที่เราท่านทั้งหลายช่วยกันยกย่องสรรเสริญนั้นแล

พระนิพพานอยู่ไม่ไกล เมื่อใจเรามีศีลมีธรรมะ ถ้ารู้จักอยู่ รู้จักกิน มีศีลธรรมจะได้เข้าถึงพระนิพพาน บุคคลผู้รู้จักรักษาใจตัวเองได้ห่างไกลเรื่องทุกข์เข็ญ ไม่ตามใจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหาอวิชชานี้ เรื่องความทุกข์ห่างไกลจากใจเราเข้าถึงพระนิพพานแท้แล ถ้ามีความเพียรพยายามวิริยะเอาเรื่องทุกข์หมดหายไปพ้นภัยทุกเข็ญ พระนิพพานนี้ใกล้มาเมื่อเรารู้จักไว้วางใจ

ขออธิษฐานเมตตาให้พรชัยมงคลให้เจริญรุ่งเรือง มีความสุขกายสุขใจ ให้สมบูรณ์ทั้งโลก และทางธรรม และขอให้โรคระบาด กาฬะลงเมืองนี้ หมดหายไปให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญ ในโลกมนุษย์ สวรรค์ ถึงนิพพานอันประเสริฐ เหมือนดังคำปรารถนานั้นด้วยเทอญ