Monday, 17 June 2024

ปลดล็อก !! พืชกระท่อม ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ให้สามารถ ครอบครอง ซื้อ ขายได้ ปลูกพืชกระท่อมได้อย่างเสรี

ข่าวทั่วไทย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกมาแถลงการณ์ ปลดล็อก พืชกระท่อม ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ หลังจากที่มีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เริ่มเป็นวันแรก โดยถือว่าประชาชนสามารถที่จะปลูกพืชกระท่อมได้อย่างเสรี หรือจะนำมาบริโภคก็สามารถทำได้เช่นกัน กรณีการเทียบสัดส่วน 4×100 ยังถือว่าเป็นการผิดกฎหมายอยู่

สล็อต xo Slotxo

ปลดล็อก กระท่อม ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ สามารถปลูกได้อย่างเสรี

ข่าวทั่วไทย พืขกระท่อม
สามารถที่จะนำพืชกระท่อมมาปลูก ครอบครอง สามารถซื้อ ขาย หรือจะนำเอามาบดเคี้ยว และ ปลูกต้นกระท่อมเพิ่มเติมได้

อีกทั้งยังสามารถที่จะนำเอามาส่งขาย เป็นพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ได้โดยที่ไม่ต้องทำการขออนุญาต และหลังจากนี้ก็จะมีการออกกฎหมายรองตามมาโดยมีบทบัญญัติเพิ่มเติม เช่น การกำหนดห้ามขายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สตรีมีครรภ์ พร้อมทั้งยังมีการกำหนดสถานที่ห้ามขาย อาทิเช่น ในโรงเรียน วัด ในส่วนของประเภทธุรกิจการส่งออกหรือนำเข้านั้นจะต้องขออนุญาต

ผู้ที่ได้ถูกดำเนินคดี ที่อยู่ภายในเรือนจำราว 1,038 คน จะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ รวมถึงในชั้นตำรวจและอัยการ อีกจำนวน 1 หมื่นคน ก็จะถือว่าไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิด