Monday, 15 April 2024

สสจ.กระบี่ ชี้แจง หลังผู้ป่วยแฉคลิป รพ.สนามสุดแออัด ผู้ป่วยแย่งข้าวกิน

จากกรณีที่มีผู้ป่วยติดโควิด19รายหนึ่ง ได้มีการบันทึกคลิปวิดีโอ ภายใน รพ.สนามสุดแออัด เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยโควิด19 จังหวัดกระบี่ที่กำลังพักรักษาตัวกันอยู่ที่ โรงพยาบาลสนามพลบดี มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยได้แจ้งถึงสภาพความเป็นอยู่ ต้องปูฟูกนอนบนพื้น อีกทั้งยังมีที่นอนไม่เพียงพอ เวลาแจกจ่ายอาหารก็จะต้องแย่งอย่างไม่เป็นระเบียบ ส่งผลทำให้บางคนไม่ได้รับอาหารไปทาน

สล็อต xo Slotxo

สสจ.กระบี่ ชี้แจง หลังผู้ป่วยแฉคลิป รพ.สนามสุดแออัด

ข่าวทั่วไทย รพ.สนามสุดแออัด
ทางศูนย์สื่อสารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้มีการออกเอกสารมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้มีเนื้อหาว่า จากกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยผู้ป่วยโควิด-19 รายหนึ่ง ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามพลบดี ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยบรรยายว่า ผู้ป่วยโควิด-19 มีการแย่งข้าวกล่อง ผู้ป่วยหญิง และเด็ก ต้องนอนกันอย่างแออัดบนฟูกที่ปูบนพื้น หลังคาของอาคาร มีน้ำรั่วตอนฝนตก ซึ่งต้องการให้ภาครัฐจัดระบบในโรงพยาบาลสนามให้ดีขึ้น

โรงพยาบาลสนามพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ (โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของ จังหวัดกระบี่) เป็นโรงพยาบาลสนาม 2 ชั้น ขนาด 500 เตียง ปัจจุบันรับผู้ป่วย 450 เตียง แบ่งเป็น 2 ชั้น โดยชั้น 1 เป็นหอผู้ป่วยชาย และชั้น 2 เป็นหอผู้ป่วยหญิง สำหรับการบริหารจัดการ ทั้งด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในแต่ละวัน มีแพทย์ 2 คน พยาบาล 4 คน ผู้ช่วยฯ 5 คน

ตามประเด็นในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ตามข่าว รพ.สนามพลบดี ขอชี้แจง ดังนี้

1.ผู้ป่วยมีที่นอนทุกคน แม้แต่เด็ก ๆ ก็จัดเตียงให้ แต่เนื่องจากช่วงนี้มีเด็กติดเชื้อที่มากับมารดาประมาณ 60 คน จึงมักเลื่อนที่นอนมาชิดกัน หรือมานอนด้วยกัน ข่าวที่ว่าไม่มีที่นอน ต้องนอนพื้น ไม่เป็นความจริง

2.เรื่องอาหาร ได้รับทราบปัญหาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม ได้ดำเนินการดังนี้

  • ได้จัดการให้มีตัวแทนผู้ป่วยจัดแจกอาหารให้เป็นระเบียบ
  • จัดอาหารให้เป็นชุด และเพิ่มอาหารอีก 10-20 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนผู้ป่วย
  • ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับอาหาร สามารถแจ้ง และทางโรงพยาบาลจะสั่งอาหารเพิ่มมาให้
  • ให้ร้านอาหารที่รับผิดชอบ ถ่ายรูปคุณภาพ และปริมาณอาหารส่งให้ดูทุกมื้อ
  • ขอความร่วมมือผู้ป่วยรับอาหารตามสิทธิพึงได้ของตัวเองในแต่ละมื้อ

3.เรื่องความแออัด

  • การวางที่นอน ยึดหลักระยะห่างระหว่างเตียง ตามมาตรฐาน และโรงพยาบาลสนาม มีอัตราการครองเตียง 82 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม จะมีการย้ายผู้ป่วยสีเขียว ออกจากโรงพยาบาลสนาม ให้ไปอยู่ระบบ Ci คาดว่าจะทำให้ความหนาแน่นลดลง
พร้อมทั้งประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.กระบี่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานที่ (หลังคารั่ว) เข้ามาดำเนินการแล้ว

สสจ.กระบี่ ชี้แจง หลังผู้ป่วยแฉคลิป รพ.สนามสุดแออัด