Tuesday, 29 November 2022

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คน อีก 1 ปี

PG SLOT สล็อต PG เว็บตรง

ข่าวทั่วไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เว็บไซต์ของ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก 1 ปี ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สล็อต เว็บตรง KNG365

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับดังกล่าว ระบุว่า

ข่าวทั่วไทย ราชกิจจานุเบกษา
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 19 ราย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกรัฐมนตรีจึงให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ดังนี้

นายประสาน หวังรัตนปราณี
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดิ์
นายนภินทร ศรีสรรพางค์
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายสากล ม่วงศิริ
6.นายสรรเสริญ สมะลาภา
นายนราพัฒน์ แก้วทอง
พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
นายธีระยุทธ วานิชชัง
นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
นายทวี สุระบาล
นายทศพล เพ็งส้ม
นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
นายเสกสกล อัตถาวงศ์
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
นายอภิวัฒน์ ขันทอง
นายชื่นชอบ คงอุดม
นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 7-18 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564

Related posts
สึกยกวัด! ไม่เว้นแม้แต่เจ้าอาวาส ชาวบ้านเกรงไม่มีพระทำพิธี หลังล้อมวงเสพยาบ้า
ฮือฮา! หลวงพ่อบ้านแหลม ชาวบ้านเผยคล้ายเหตุอัศจรรย์ในครั้งอดีตที่เคยเห็น รอยกลางน้ำแม่กลอง!!
ภาพวงจรปิดจับภาพสาว 17 อุ้มทารกมาทิ้งมีเลือดไหลออกเป็นทาง ก่อนมีคนใจดีไปพบเห็นและช่วยชีวิตเด็กไว้ได้ทันเวลา
แม่ตะเคียนเข้าฝัน สาวใหญ่เผย “ขอมาอยู่ด้วย” ก่อนตื่นมาพบรอยจมคลอง ชาวบ้านแห่ทาแป้งเพียบ!!
สลด! เด็กหญิง 7 เดือนติดเชื้อ หลังแม่พาหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนกำหนด อดใจไม่ไหวมาเสพยากับผัว
เก๋งหรูพุ่งตกบ่อก่อสร้าง โค้งร้อยศพ ลั่น! ไม่มีป้ายเตือน พ่อไม่ยอมหลังเกิดเหตุไร้เยียวยา