Thursday, 30 May 2024

วอนตรวจสอบกุ้ง เอกวาดอร์ ขายราคาถูกเกรงส่งผลกระทบกุ้งไทย

นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย ข่าวทั่วไทย เผย ขอขอบคุณอธิบดีกรมประมง หลังสั่งห้ามไม่ให้นำเข้ากุ้งจากอินเดียและมีการคุมเข้มระบบตรวจสอบย้อนกลับกุ้งอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย ได้ วอนตรวจสอบกุ้ง เอกวาดอร์ ให้ทำการสั่งห้ามนำเข้าและตรวจสอบการนำเข้ากุ้งจาก

สล็อต xo Slotxo

ข่าวทั่วไทย วอนตรวจสอบกุ้ง เอกวาดอร์
วอนให้ตรวจสอบกุ้ง เอกวาดอร์ ขายราคาถูกเกรง ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคากุ้งของเกษตรกรไทย

เนื่องด้วยมีข่าวว่ากุ้งต่างถิ่นนำกุ้งมาวางขายในราคาถูก ทำให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคากุ้งของเกษตรกรไทย พร้อมกล่าวว่า การนำเข้ากุ้งต่างประเทศขณะที่กุ้งของไทยไม่ได้มีความขาดแคลน ไม่ว่าจะนำเข้ามาขายในไทยหรือนำมาแปรรูป ก็ล้วนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งสิน

วอนตรวจสอบกุ้ง เอกวาดอร์ ขายราคาถูกเกรงส่งผลกระทบกุ้งไทย
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอบช้ำจากสถานการณ์โควิด 19 ช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ราคาของตกต่ำลงไปมาก กรมประมงและอีกหลายภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างความมั่นใจ จนแก้ไข้สถานการณ์ไปได้ จนทำให้ราคาของกุ้งเริ่มมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 140 บาท แต่ตอนนี้มีการขายกุ้งขนาดเดียวกันขายในราคา กก.ละ 110-115 บาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อกุ้งไทยเป็นอย่างมาก

นอกนี้ การนำกุ้งต่างชาติทำการแปรรูปใหม่ประทับเป็นตรากุ้งไทยแล้วนำไปส่งขายยังต่างประเทศ อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณภาพกุ้งไทยที่มีชื่อเสียงอย่างยาวนาน