Friday, 21 June 2024

รีบเลย !! เปิดลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จำนวน 2 ล้านสิทธิ เผยขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ-เงื่อนไข

ข่าวทั่วไทย วันที่ 24 กันยายน 2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จำนวน 2 ล้านสิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ ทั้งบุคคลที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว หรือใช้สิทธิแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อทำการยืนยันตัวตนกับระบบ ระหว่างเวลา 06.00 – 21.00 น. เมื่อทำการยืนยันสิทธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถที่จะใช้สิทธิเป็นส่วนลดในการเดินทางท่องเที่ยว ได้จนถึงต้นปี 2565

สล็อต xo Slotxo

เปิดลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จำนวน 2 ล้านสิทธิ

ข่าวทั่วไทย เราเที่ยวด้วยกัน
สำหรับบุคคลที่สามารถเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
 4. ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

ไทม์ไลน์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

24 ก.ย.64 เปิดลงทะเบียนประชาชน (สำหรับผู้ไม่เคย ไม่ได้รับสิทธิในเฟส 1 และ 2) และ เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ (ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จ ในช่วงวันที่ 21 เม.ย.-18 มิ.ย.64 ไม่ต้องลงทะเบียน)
8 ต.ค.64 เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก
15 ต.ค.64 เริ่มเข้าพัก (Check in)
23 ม.ค.65 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย
31 ม.ค.65 สิ้นสุดระยะเวลาเดินทาง และ Check out วันสุดท้ายในโครงการ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
 3. ดาวน์โหลด+ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นแอพฯ หลักในการใช้จ่าย
 4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ
 5. ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม

ขั้นตอนจองโรงแรม

 1. NO NEED to register : ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 2. ประชาชน Booking : จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง (ไม่เกิน 15 ห้อง/คืน/คน)
 3. โรงแรม Booking : โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอพฯ ถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)
 4. Payment : รับการแจ้งเตือนและชำระค่าที่พัก 60% ของที่พัก ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอพฯเป๋าตัง
 5. Payment successful : รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็กอินที่พักบนแอพฯเป๋าตัง
 6. Check in : เช็กอินที่โรงแรม เมื่อถึงวันที่เข้าพัก โดยดำเนินการตามขั้นตอนคือ สแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอินบนแอพฯเป๋าตัง สแกนหน้าบนแอพฯถุงเงิน ได้รับ e-voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน ไม่สามารถเช็กอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้
 7. Check out : เช็กเอาท์ โรงแรม ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23.59 น. ของวันเช็กเอาท์