Thursday, 23 May 2024

ปภ. แจงยังมีภาวะน้ำท่วม ภายใน 23 จังหวัด อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ คร่า 6 ชีวิต สูญหาย 2 ราย

ข่าวทั่วไทย เพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM โดยได้มีการโพสต์ แจงยังมีภาวะน้ำท่วม จากอุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลกระทบ 30 จังหวัด ซึ่งคลี่คลายได้แล้ว 7 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 60 ราย สูญหาย 2 ราย โดยข้อความระบุว่า

สล็อต xo Slotxo

ปภ. แจงยังมีภาวะน้ำท่วม ภายใน 23 จังหวัด อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่

28 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ในช่วงวันที่ 23-28 ก.ย. 64 เกิด อุทกภัยใน 30 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 145 อำเภอ 584 ตำบล 2,401 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 71,093 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย สูญหาย 2 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร และ สุรินทร์ ยังคงมีสถานการณ์ 23 จังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ข่าวทั่วไทย แจงยังมีภาวะน้ำท่วม

เวลา 09.20 น. รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง จังหวัดจันทบุรี (อำเภอเมืองฯ ขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน) และตราด (อำเภอเขาสมิง บ่อไร่)
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ จังหวัดตาก (อำเภอเมืองฯ) กำแพงเพชร (อำเภอปางศิลาทอง) สุโขทัย (อำเภอเมืองฯ ศรีสำโรง คีรีมาศ) พิษณุโลก (อำเภอวังทอง บางระกำ) พิจิตร (อำเภอบึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม ดงเจริญ) เพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองฯ วิเชียรบุรี หนองไผ่ ศรีเทพ บึงสามพัน) นครสวรรค์ (อำเภอเมืองฯ ลาดยาว หนองบัว แม่วงก์ ไพศาลี ชุมแสง ท่าตะโก บรรพตพิสัย โกรกพระ) และอุทัยธานี (อำเภอเมืองฯ ทัพทัน สว่างอารมณ์ ลานสัก)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อำเภอเมืองฯ ภูกระดึง ด่านซ้าย) ขอนแก่น (อำเภอโคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี แวงน้อย) ชัยภูมิ (อำเภอเมืองฯ หนองบัวระเหว จัตุรัส เนินสง่า บ้านเขว้า ภูเขียว บำเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์) นครราชสีมา (อำเภอเมืองฯ ด่านขุนทด สูงเนิน โนนไทย พระทองคำ โนนสูง พิมาย คง จักราช) ศรีสะเกษ (อำเภอเมืองฯ ห้วยทับทัน ภูสิงห์ ขุขันธ์ ขุนหาญ ไพรบึง) และอุบลราชธานี (อำเภอเมืองฯ วารินชําราบ)

ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท (อำเภอมโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา) สิงห์บุรี (อำเภอเมืองฯ อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน) อ่างทอง (อำเภอเมืองฯ ป่าโมก ไชโย วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อำเภอพระนครศรีอยุธยา เสนา ผักไห่ บางบาล) ลพบุรี (อำเภอเมืองฯ สระโบสถ์ ชัยบาดาล ลําสนธิ โคกสําโรง บ้านหมี่ โคกเจริญ พัฒนานิคม) สุพรรณบุรี (อำเภอเมืองฯ บางปลาม้า สองพี่น้อง ศรีประจันต์ หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช สามชุก) ปราจีนบุรี (อำเภอกบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ เมืองฯ) สระแก้ว (อำเภอตาพระยา โคกสูง) และจันทบุรี (อำเภอนายายอาม เขาคิชฌกูฏ ขลุง มะขาม ท่าใหม่ แหลมสิงห์)

ปภ. แจงยังมีภาวะน้ำท่วม ภายใน 23 จังหวัด อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)