Wednesday, 24 July 2024

17 วันหยุดปี 65 ของเหล่าบรรดาสถาบันการเงินในประเทศไทย

ข่าวล่าสุดวันนี้ ธปท.(ธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้กำหนด 17 วันหยุดปี 65 ซึ่งหยุดตามประเพณีต่างๆ ให้เหล่าบรรดาพนักงานสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามก็ยังได้มีการยกเลิกบางวันหยุดลงด้วย

สล็อต xo Slotxo

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ!! 17 วันหยุดปี 65 สถานบันการเงินในประเทศตามประเพณี

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ!! 17 วันหยุดปี 65 สถานบันการเงินในประเทศตามประเพณี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานการกำหนดวันหยุดซึ่งยึดตามประเพณีให้กับสถาบันการเงินประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการกำหนดวันหยุดนั้นมีทั้งหมด 17 วัน

17 วันหยุดปี 65

1.วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

2.วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 หยุดวันมาฆบูชา

3.วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 หยุดในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4.วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 หยุดในวันสงกรานต์

5.วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 หยุดในวันสงกรานต์

6.วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 หยุดในวันสงกรานต์

7.วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

8.วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 หยุดในวันฉัตรมงคล

9.วันจันทร์ที่ พฤษภาคม 2565 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

10.วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11.วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 หยุดวันอาสาฬหบูชา

12.วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13.วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14.วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15.วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช

16.วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ

17.วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีกำหนดยกเลิกบางวันหยุดดังนี้

1.การยกเลิกหยุดในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา

2.การยกเลิกหยุดในวันที่ 1 เมษายน ทั้งนี้กำหนดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชีรายปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย มีผลเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

*ทั้งนี้เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่อการบริการทุกช่องทาง จึงไม่ได้มีการกำหนดวันหยุดในส่วนของครึ่งปีหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

-มีกำหนดให้หยุดได้ใน วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี หรือ วันรายอปอซอ ทั้งนี้รวมถึงวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮาหรือเรียกอีกอย่างว่า วันรายอฮัจยี และต้องติดตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี ว่าจะตรงกับวันไหน และจังหวัดที่สถาบันธนาคารอิสลามที่มีสิทธิ์ในการกำหนดหยุดข้างต้น ได้แก่

1.จังหวัดนราธิวาส

2.จังหวัดปัตตานี

3.จังหวัดยะลา

4.จังหวัดสตูล

5.จังหวัดสงขลา