Sunday, 1 August 2021

17 วันหยุดปี 65 ของเหล่าบรรดาสถาบันการเงินในประเทศไทย

ข่าวล่าสุดวันนี้ ธปท.(ธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้กำหนด 17 วันหยุดปี 65 ซึ่งหยุดตามประเพณีต่างๆ ให้เหล่าบรรดาพนักงานสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามก็ยังได้มีการยกเลิกบางวันหยุดลงด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ!! 17 วันหยุดปี 65 สถานบันการเงินในประเทศตามประเพณี

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ!! 17 วันหยุดปี 65 สถานบันการเงินในประเทศตามประเพณี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานการกำหนดวันหยุดซึ่งยึดตามประเพณีให้กับสถาบันการเงินประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการกำหนดวันหยุดนั้นมีทั้งหมด 17 วัน

17 วันหยุดปี 65

1.วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

2.วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 หยุดวันมาฆบูชา

3.วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 หยุดในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4.วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 หยุดในวันสงกรานต์

5.วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 หยุดในวันสงกรานต์

6.วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 หยุดในวันสงกรานต์

7.วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

8.วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 หยุดในวันฉัตรมงคล

9.วันจันทร์ที่ พฤษภาคม 2565 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

10.วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11.วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 หยุดวันอาสาฬหบูชา

12.วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13.วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14.วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15.วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช

16.วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ

17.วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีกำหนดยกเลิกบางวันหยุดดังนี้

1.การยกเลิกหยุดในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา

2.การยกเลิกหยุดในวันที่ 1 เมษายน ทั้งนี้กำหนดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชีรายปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย มีผลเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

*ทั้งนี้เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่อการบริการทุกช่องทาง จึงไม่ได้มีการกำหนดวันหยุดในส่วนของครึ่งปีหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

-มีกำหนดให้หยุดได้ใน วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี หรือ วันรายอปอซอ ทั้งนี้รวมถึงวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮาหรือเรียกอีกอย่างว่า วันรายอฮัจยี และต้องติดตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี ว่าจะตรงกับวันไหน และจังหวัดที่สถาบันธนาคารอิสลามที่มีสิทธิ์ในการกำหนดหยุดข้างต้น ได้แก่

1.จังหวัดนราธิวาส

2.จังหวัดปัตตานี

3.จังหวัดยะลา

4.จังหวัดสตูล

5.จังหวัดสงขลา