Friday, 21 June 2024

ข่าวดี! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกเผย UNESCO ประกาศให้ “ดอยหลวงเชียงดาว” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวล่าสุด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 UNESCO (สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ)ประกาศให้ “ดอยหลวงเชียงดาว” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก ซึ่งได้จัดประชุมขึ้น ณ เมืองอาบูจา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

สล็อต xo Slotxo

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โร่แจ้ง UNESCO ประกาศให้ “ดอยหลวงเชียงดาว” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โร่แจ้ง UNESCO ประกาศให้ “ดอยหลวงเชียงดาว” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งข่าวจาก UNESCO (สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ได้ออกประกาศให้ “ดอยหลวงเชียงดาว” จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก อย่างเป็นทางการ

“ดอยหลวงเชียงดาว” อยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า อำเภอเชียงดาว และอยู่ตรงช่วงรอยต่อของอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ดังกล่าวจะมีความโดดเด่นด้านภูมิทัศน์ เป็นภูเขาหินปูน ทั้งนี้ “ดอยหลวงเชียงดาว” ยังจัดว่าเป็นมียอดภูเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย

ทั้งนี้ “ดอยหลวงเชียงดาว” ยังมีคุณค่าเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล เพราะในพื้นที่นั้นมีสังคมพืชกึ่งอัลไพน์เป็นแห่งเชื่อมโยงสังคมพืชในเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ของจีน ภูมิประเทศจะเป็นเขาหินปูน สภาพอากาศในพื้นที่จะมีความแปรปรวนตลอดทั้งปี และด้วยความสูงของยอดภูเขาทำให้ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆจึงทำให้อากาศมีความชุ่มชื้นอยูเสมอ พื้นที่ดังดังนอกจากจะเป็นแห่งรวมพืชพันธุ์สัตว์ป่าแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ มง มูเซอ

สำหรับพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทยทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน 5 แห่ง

1.พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

2.พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

3.พื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทาก จังหวัดลำปาง

4.พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง  จังหวัดระนอง

5.พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่