Thursday, 23 May 2024

ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชน การระบาดเชื้อโควิด ภัยพิบัติน้ำท่วม กองบัญชาการตำรวจนครบาล โร่ประกาศเร่งซ่อมบำรุงรถจีโน่ จำนวน 5 คัน ด้วยเงินงบประมาณ 47,080,000 บาท

จากการรายงานข่าวล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 กรณี กองบัญชาการตำรวจนครบาล ออกมาเปิดเผยการของบประมาณสำหรับ ปี 64 ที่เป็นเงินจำนวนกว่า 47,080,000 บาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินเพื่อซ่อมบำรุงรถจีโน่ 5 คัน ที่ได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่นำไปใช้ต่อต้านผู้ชุมนุมเยาวชนม็อบสมากีบ

สล็อต xo Slotxo

กองบัญชาการตำรวจนครบาล โร่ประกาศเร่งซ่อมบำรุงรถจีโน่ จำนวน 5 คัน ที่ได้รับความเสียหายจากกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบสามกีบ ด้วยเงินงบประมาณ 47,080,000 บาท ท่ามกลางสถานการณ์การเดือดร้อนของ ปชช. จากภัยพิบัติน้ำท่วม ล่าสุดขยายเป็นวงกว้างกว่า 31 จังหวัด

กองบัญชาการตำรวจนครบาล โร่ประกาศเร่งซ่อมบำรุงรถจีโน่ จำนวน 5 คัน ที่ได้รับความเสียหายจากกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบสามกีบ ด้วยเงินงบประมาณ 47,080,000 บาท ท่ามกลางสถานการณ์การเดือดร้อนของ ปชช. จากภัยพิบัติน้ำท่วม ล่าสุดขยายเป็นวงกว้างกว่า 31 จังหวัด

เรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยการยื่นเรื่องของบเร่งซ่อมบำรุงรถจีโนทั้ง 5 คัน ด้วยบงประมาณที่เป็นจำนวนเงินกว่า 47,080,000 บาท โดยได้แจกแจงรายละเอียดไว้ดังนี้

ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหาย

จากกรณีการชุมนุมสาธารณะ จํานวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นของเสนอราคารายการ จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะจำนวน 5 คัน นั้น

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่รายการกำหนดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,00 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ท่านค่าเดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงโดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนั้น บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้

ประกาศฉบับนี้ออกโดย พลตำรวจตรี โชคชัย เหลืองอ่อน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ตำรวจนครบาล