Saturday, 2 March 2024

น้ำดื่ม-น้ำอัดลม โดนสั่งห้ามขึ้นราคา ขณะเดียวกันที่รัฐบาลปรับขึ้นค่าน้ำ 15-20%

ข่าวล่าสุด รัฐบาลปรับขึ้นราคาน้ำประปา 15-20% น้ำดื่มน้ำอัดลม โดนสั่งห้ามไม่ให้ขึ้นราคา มองว่ามันคนละส่วนไม่ได้ใช้น้ำประปาแต่ใช้น้ำบาดาล รัฐบาลมองว่าแม้ได้รับผลกระทบก็เป็นส่วนน้อย ดังนั้นไม่สามารถมายื่นหนังสือขอขึ้นค่าเครื่องดื่มหรือน้ำอัดลมได้

สล็อต xo Slotxo

น้ำดื่มน้ำอัดลม โดนสั่งห้ามขึ้นราคา รัฐบาลชีวะใช้น้ำบาดาล แม้ว่าจะปรับขึ้นราคาน้ำประปา

น้ำดื่ม-น้ำอัดลม โดนสั่งห้ามขึ้นราคา รัฐบาลชีวะใช้น้ำบาดาล แม้ว่าจะปรับขึ้นราคาน้ำประปา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ก.พาณิชย์ ร.ต.จักรา ยอดมณี ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสินค้าที่ได้รับผลกระทบต่อการปรับราคาส่วนใหญ่มักจะเป็นน้ำดื่มที่บรรจุขวด ภายหลังจากที่รัฐบาลได้สั่งปรับเพิ่มค่าน้ำประปา 15-20% และจากการวิเคราะห์จากโครงสร้างทั้งหมดต้นทุนของสินค้าหรือน้ำบรรจุขวด ซึ่งได้รับผลกระทบด้านต้นทุนภายหลังจากมีการปรับเพิ่มค่าน้ำประปาไม่มาก น้ำดื่มส่วนใหญ่แล้วมักจะผลิตมาจากน้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปา ในส่วนนี้มองว่าเป็นต้นทุนคนละส่วนกัน

ภาพประกอบข่าว น้ำดื่ม รัฐบาลสั่งห้าม ไม่ให้ขึ้นราคา

สำหรับสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม น้ำอัดลมต่างๆ พบว่าสัดส่วนของต้นทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ก็ยังคงมีต้นทุนน้อย บานจังเลยเห็นว่าไม่มีเหตุผลนี้จะให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาสินค้า แม้ว่าในขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการสั่งปรับเพิ่มราคาน้ำประปา 15-20% แม้ว่าจะส่งผลกระทบแต่มันก็ส่งผลกระทบในส่วนน้อยสำหรับสินค้าที่เป็นน้ำดื่มและน้ำอัดลม และผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจการต่างๆจะมาใช้เหตุผลนี้เพื่อมาขอยื่นหนังสือปรับเพิ่มราคาสินค้าไม่ได้ น้ำดื่มมันไม่ใช่สินค้าที่อยู่ในรายการควบคุม เขาว่ามันคือสินค้าที่กระทรวงติดตามราคาอยู่

คิวอาร์โค้ด Line ข่าวดีดี ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่นี่

Related posts