Tuesday, 16 July 2024

เดือด!! ชาวบ้านรวมตัว ประตูระบายน้ำบางกุ้ง หลังน้ำท่วมบ้าน 2 ชั้น แต่พบประตูน้ำเปิดระบายแค่ 50 ซม. พร้อมกันนั้นบริเวณแก้มลิงยังแห้งเมื่อหน้าแล้ง

รายงานข่าวล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กรณี ชาวบ้านรวมตัวกันบริเวณ ประตูระบายน้ำบางกุ้ง ตำบลบางกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนักจากเหตุน้ำท่วมสูงบ้าน 2 ชั้น

สล็อต xo Slotxo

ชาวบ้านรวมตัว ประตูระบายน้ำบางกุ้ง หลังน้ำท่วมบ้าน 2 ชั้น แต่พบประตูน้ำเปิดระบายแค่ 50 ซม. บริเวณแก้มลิงยังแห้ง สุดท้ายปลัดอำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา อนุมัติเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม 80 ซม.

ชาวบ้านรวมตัว ประตูระบายน้ำบางกุ้ง หลังน้ำท่วมบ้าน 2 ชั้น แต่พบประตูน้ำเปิดระบายแค่ 50 ซม. บริเวณแก้มลิงยังแห้ง สุดท้ายปลัดอำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา อนุมัติเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม 80 ซม.

ชาวบ้านรวมตัวกันบริเวณ ประตูระบายน้ำบางกุ้ง เนื่องจากเดือดร้อนจากปริมาณที่ไหลเข้าท่วมสูงในหมู่บ้าน และกระแสน้ำที่ไหลมานั้นไหลมาอย่างรวดเร็วน้ำท่วมเพิ่มสูงจนบ้านที่มี 2 ชั้น ชาวบ้านก็ไม่สามารถจะอาศัยอยู่ต่อได้ ทั้งนี้ประชาชนที่มารวมกันนั้นยังบอกอีกว่า น้ำเข้าท่วมหมูบ้านแต่บริเวณแก้มลิงทำไมยังแห้งเหมือนฤดูแล้งเจ้าหน้าที่ควรจะมีการเปิดประตูเพื่อระบายน้ำเพิ่ม ไม่ใช่รอจนให้น้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน คงไม่มีการดำเนินการอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีชาวบ้านมารวมตัวกันแบบนี้ มันเกินไป!

กลุ่มชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ได้เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณประตูระบายน้ำบางกุ้ง ชาวบ้านทุกคนได้มีการร่วมเจรจรกับ นายสมยศ เกษสุวรรณ ซึ่งเป็นนายอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่นายสมยศ ก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายแทนภพ ปราบณรงค์ ที่มีตำแหน่งเป็นปลัดอำเภอบางบาลฝ่ายความมั่นคงได้เดินทางลงพื้นที่แทน เพื่อมาเจรจากับชาวบ้าน

ทั้งนี้ กำนันและผู้ใหญ่เป็นผู้แจ้งเรื่องการรวมตัวของชาวบ้านเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นไปยังนายอำเภอบางบาล กลุ่มชาวบ้านเพียงแต่อยากให้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มจาก 50 ซม. ให้เปิดประตูระบายเพิ่มเป็น 80 ซม.

ในการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นการระบายน้ำที่ท่วมหมู่บ้านในตำบลบ้านกุ่มจะได้ไหลระบายลงสู่คลองบางกุ้ง เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำที่ไหลมาท่วมหมู่บ้านในตำบลบ้านกุ่มทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากและกำลังขยายเป็นวงกว้างก็มาจากมูลน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านปลัดอำเภอบางบาลฝ่ายความมั่นคง หรือ นายแทนภพ ปราบณรงค์ เมื่อได้เจรจากับชาวบ้านแล้วก็ได้รีบดำเนินการประสานงานไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชลประทานมาทำการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมเป็นจำนวน 30 ซม. จากเดิมที่มีเปิดแค่ 50 ซม.