Tuesday, 21 May 2024

ปภ. เผยอิทธิฤทธิ์ พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้น้ำท่วม 27 จังหวัด เตรียมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพล พายุเตี้ยนหมู่ รวม 27 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ข่าวเด่นออนไลน์

สล็อต xo Slotxo

27 ก.ย.64 เวลา 11.25 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ในช่วงวันที่ 23 – 27 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 27 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 120 อำเภอ 417 ตำบล 1,933 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล

ปภ. เผยอิทธิฤทธิ์ พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้น้ำท่วม 27 จังหวัด

ข่าวเด่นออนไลน์ พายุเตี้ยนหมู่
ประชาชนได้รับผลกระทบ 58,977 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และบุรีรัมย์) ยังคงมีสถานการณ์ 23 จังหวัด ปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำทรงตัว ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป

เมื่อเวลา 09.45 น. รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 27กันยายน 2564

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ จังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด) เพชรบูรณ์ (อำเภอหนองไผ่ ชนแดน วังโป่ง) นครสวรรค์ (อำเภอแม่วงก์) และอุทัยธานี (อำเภอลานสัก บ้านไร่ ห้วยคต)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอภักดีชุมพล หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์) และนครราชสีมา (อำเภอวังน้ำเขียว ครบุรี)
ภาคกลาง จังหวัดสระแก้ว (อำเภอตาพระยา) จันทบุรี (อำเภอขลุง เมืองฯ มะขาม เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน) และตราด (อำเภอเขาสมิง บ่อไร่)
ภาคใต้ จังหวัดพังงา (อำเภอตะกั่วป่า ท้ายเหมือง กะปง)

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย (อำเภอศรีสำโรง คีรีมาศ เมืองฯ) กำแพงเพชร (อำเภอขาณุวรลักษบุรี โกสัมพีนคร เมืองฯ ปางศิลาทอง) พิจิตร (อำเภอบึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม) ตาก (อำเภอสามเงา วังเจ้า) พิษณุโลก (อำเภอบางระกำ วังทอง) เพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองฯ วิเชียรบุรี หล่มสัก หนองไผ่) นครสวรรค์ (อำเภอลาดยาว หนองบัว แม่วงก์ เมืองฯ ชุมตาบง แม่เปิน ตาคลี พยุหะคีรี ไพศาลี ชุมแสง ท่าตะโก บรรพตพิสัย โกรกพระ ตากฟ้า) และอุทัยธานี (อำเภอทัพทัน สว่างอารมณ์ เมืองฯ ลานสัก บ้านไร่)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อำเภอภูกระดึง ด่านซ้าย) จังหวัดร้อยเอ็ด (อำเภอเสลภูมิ) นครราชสีมา (อำเภอด่านขุนทด สูงเนิน โนนไทย พระทองคำ เมืองฯ โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย เมืองยาง ปักธงชัย โชคชัย) ชัยภูมิ (อำเภอหนองบัวระเหว จัตุรัส เมืองฯ เนินสง่า บ้านเขว้า ภูเขียว บำเหน็จณรงค์คอนสาร ภักดีชุมพล หนองบัวแดง บ้านแท่น เทพสถิต คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อำเภอโคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ชุมแพ) สุรินทร์ (อำเภอสําโรงทาบ) ศรีสะเกษ (อำเภอห้วยทับทัน กันทรารมย์) และอุบลราชธานี (อำเภอเมืองฯ วารินชําราบ)

ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท (อำเภอสรรพยา มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา) พระนครศรีอยุธยา (อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา) ลพบุรี (อำเภอสระโบสถ์ ชัยบาดาล ลําสนธิ โคกสําโรง ท่าหลวง บ้านหมี่ โคกเจริญ หนองม่วง เมืองฯ พัฒนานิคม) สิงห์บุรี (อำเภออินทร์บุรี เมืองฯ พรหมบุรี) อ่างทอง (อำเภอเมืองฯ ป่าโมก ไชโย วิเศษชัยชาญ) สุพรรณบุรี (อำเภอเมืองฯ บางปลาม้า สองพี่น้อง) กาญจนบุรี (อำเภอบ่อพลอย) นครปฐม (อำเภอบางเลน นครชัยศรี สามพราน) ปราจีนบุรี (อำเภอกบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ) สระแก้ว (อำเภอตาพระยา โคกสูง) และจันทบุรี (อำเภอนายายอาม เขาคิฌกูฎ ขลุง มะขาม ท่าใหม่ แหลมสิงห์ เมืองฯ)

พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม

ภาคเหนือ จังหวัดตาก (อำเภออุ้มผาง พบพระ)

ภาคกลาง จังหวัดตราด (อำเภอเขาสมิง บ่อไร่)

ภาคใต้ จังหวัดพังงา (อำเภอท้ายเหมือง กะปง ตะกั่วป่า)

ปภ. เผยอิทธิฤทธิ์ พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้น้ำท่วม 27 จังหวัด เตรียมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย