Thursday, 23 May 2024

ม.เยียวยาทั้งหมด จากรัฐบา ลใช้เงินงบประมาณไป 4.2 หมื่นล้านบาท

ข่าวเด่นออนไลน์วันนี้ อัพเดท ม.เยียวยาทั้งหมด ที่รัฐบาลมีการจัดสรรให้แก่ประชาชนในประเทศ หลังภาวะสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 หรือ ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบันนี้ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็พุ่งเพิ่มขึ้นไม่หยุด

สล็อต xo Slotxo

ม.เยียวยาทั้งหมด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนชาวไทย จากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ม.เยียวยาทั้งหมด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนชาวไทย จากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ม.เยียวยาทั้งหมด จากงบประมาณทั้ง 4.2 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งจากมาตรการควบคุมและล็อกดาวน์ที่ประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้ปกติ

ในส่วนของงบประมาณ 4.2 หมื่นล้าน ใช้เพื่อเป็นเยียวยาให้ประชาชนทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการผ่านระบบ Video Conference ประชุมมติการเยียวยาเพิ่มอนุมัติการลด “”ค่าน้ำค่าไฟ” ให้ประชาชนทั่วประเทศ

รวม ม.เยียวยาทั้งหมด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม (กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการจะมีการเร่งช่วยเหลือและเยียวยา)

1.กรุงเทพมหานคร               2.นครปฐม

3.นนทบุรี                              4.ปทุมธานี

5.สมุทรปราการ                    6.สมุทรสาคร

7.นราธิวาส                           8.ปัตตานี

9.ยะลา                                  10.สงขลา

กลุ่มอาชีพได้รับการเยียวยา จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มในหมวด 9 กิจการ

-ก่อสร้าง

-ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

-ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

-กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

-ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

-ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

-กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุ

-กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

-ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม 5 กิจการของถุงเงิน 

-ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

-ร้าน OTOP

-ร้านค้าทั่วไป

-ร้านค้าบริการ

-กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

มาตรการแจกเงินเยียวยา 3 หมื่นล้าน

รูปแบบที่ให้การช่วยเหลือคือ กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ เป็นสัญชาติไทย งบประมาณ 30,000 ล้านบาท มาจากแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 มีวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท

ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

-ได้รับการช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท เป็นจำนวน 1 เดือน

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40

-ได้รับการช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 1 เดือน

แรงงานนอกระบบ-อยู่ในกลุ่ม 5 กิจการ “ถุงเงิน” มีดังนี้

 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้เป็น มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

-ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64  เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ กรณีที่มีลูกจ้าง

-ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 33 ในเดือน ก.ค. 64  เพื่อที่ผู้ประกอบกิจการจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง

-ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ในเดือน ก.ค. 64  จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

 

สำหรับแรงงาน ตามมาตรา 33 กำหนดเดิมว่าเหตุสุดวิสัย มีสิทธิ์ได้เงินทดแทนการว่างงาน ร้อยละ 50 ไม่เกิน 7,500 บาท ไม่เกิน 90 วัน เพิ่มให้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนนายจ้างได้รับความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินจำนวนลูกจ้าง 200 คน อัตรา 3,000 บาท/คน เป็นจำนวน 1 เดือน

สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” โครงการคนละครึ่งและเราชนะ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเพราะไม่มีลูกจ้าง ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 เพื่อให้ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ลดค่าไฟค่าน้ำ “บ้าน-กิจการ” ทั่วประเทศ

สำหรับการช่วยเหลือล่าสุดถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและธุรกิจต่างๆทั่วประเทศ คือ การลดค่าไฟฟ้า ให้สิทธิสำหรับ บ้านที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ไม่รวมราชการและรัฐวิสาหกิจ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ให้สิทธิฟรี 90 หน่วยแรก ผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ใช้สิทธิไฟฟรี 100 หน่วยแรก เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564

ในส่วนของการลดค่าน้ำปะปา บ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ลดค่าน้ำลง 10 % เป็นเวลา 2 เดือน คือ สิงหาคม ถึง กันยายน 2564

ทั้งนี้ การไฟฟ้านนครหลวง การประปาภูมิภาค และการไฟฟ้าภูมิภาค ขอสนับสนุนแหล่งเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อดำเนินมาตรการไม่เงิน 12,000 ล้านบาท

มาตรการด้านการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ ลดเงินค่าบำรุงการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นกรณีพิเศษ

มาตรการช่วยลูกหนี้ธนาคาร

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หารือธนาคารพาณิชย์ ผ่อนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเรียกให้เข้าจง่ายๆว่า ให้เป็นการเลื่อนงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ลูกค้าทั้งประชาชนและผู้ประกอบกิจการอย่างจริงจัง และกำหนดช่องทางร้องเรียนของประชาชน สำหรับกรณีที่สถาบันการเงินไม่ให้ความร่วมมือ จะนำพิจารณาดำเนินการอื่น ๆ ต่อสถาบันการเงินแห่งนั้นโดยตรง

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

ครม. ระบุมติว่า มาตรการระยะต่อไป มีการวางแผนให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทั่วประเทศ ทั้งนี้มอบให้สภาพัฒน์ กระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลัง ร่วมกันกำหนดรูปแบบในการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆให้เหมาะสม