Tuesday, 5 December 2023

ม.เยียวยาทั้งหมด จากรัฐบา ลใช้เงินงบประมาณไป 4.2 หมื่นล้านบาท

ข่าวเด่นออนไลน์วันนี้ อัพเดท ม.เยียวยาทั้งหมด ที่รัฐบาลมีการจัดสรรให้แก่ประชาชนในประเทศ หลังภาวะสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 หรือ ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบันนี้ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็พุ่งเพิ่มขึ้นไม่หยุด

สล็อต xo Slotxo

ม.เยียวยาทั้งหมด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนชาวไทย จากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ม.เยียวยาทั้งหมด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนชาวไทย จากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ม.เยียวยาทั้งหมด จากงบประมาณทั้ง 4.2 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งจากมาตรการควบคุมและล็อกดาวน์ที่ประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้ปกติ

ในส่วนของงบประมาณ 4.2 หมื่นล้าน ใช้เพื่อเป็นเยียวยาให้ประชาชนทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการผ่านระบบ Video Conference ประชุมมติการเยียวยาเพิ่มอนุมัติการลด “”ค่าน้ำค่าไฟ” ให้ประชาชนทั่วประเทศ

รวม ม.เยียวยาทั้งหมด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม (กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการจะมีการเร่งช่วยเหลือและเยียวยา)

1.กรุงเทพมหานคร               2.นครปฐม

3.นนทบุรี                              4.ปทุมธานี

5.สมุทรปราการ                    6.สมุทรสาคร

7.นราธิวาส                           8.ปัตตานี

9.ยะลา                                  10.สงขลา

กลุ่มอาชีพได้รับการเยียวยา จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มในหมวด 9 กิจการ

-ก่อสร้าง

-ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

-ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

-กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

-ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

-ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

-กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุ

-กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

-ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม 5 กิจการของถุงเงิน 

-ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

-ร้าน OTOP

-ร้านค้าทั่วไป

-ร้านค้าบริการ

-กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

มาตรการแจกเงินเยียวยา 3 หมื่นล้าน

รูปแบบที่ให้การช่วยเหลือคือ กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ เป็นสัญชาติไทย งบประมาณ 30,000 ล้านบาท มาจากแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 มีวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท

ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

-ได้รับการช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท เป็นจำนวน 1 เดือน

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40

-ได้รับการช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 1 เดือน

แรงงานนอกระบบ-อยู่ในกลุ่ม 5 กิจการ “ถุงเงิน” มีดังนี้

 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้เป็น มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

-ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64  เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ กรณีที่มีลูกจ้าง

-ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 33 ในเดือน ก.ค. 64  เพื่อที่ผู้ประกอบกิจการจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง

-ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ในเดือน ก.ค. 64  จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

 

สำหรับแรงงาน ตามมาตรา 33 กำหนดเดิมว่าเหตุสุดวิสัย มีสิทธิ์ได้เงินทดแทนการว่างงาน ร้อยละ 50 ไม่เกิน 7,500 บาท ไม่เกิน 90 วัน เพิ่มให้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนนายจ้างได้รับความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินจำนวนลูกจ้าง 200 คน อัตรา 3,000 บาท/คน เป็นจำนวน 1 เดือน

สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” โครงการคนละครึ่งและเราชนะ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเพราะไม่มีลูกจ้าง ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 เพื่อให้ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ลดค่าไฟค่าน้ำ “บ้าน-กิจการ” ทั่วประเทศ

สำหรับการช่วยเหลือล่าสุดถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและธุรกิจต่างๆทั่วประเทศ คือ การลดค่าไฟฟ้า ให้สิทธิสำหรับ บ้านที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ไม่รวมราชการและรัฐวิสาหกิจ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ให้สิทธิฟรี 90 หน่วยแรก ผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ใช้สิทธิไฟฟรี 100 หน่วยแรก เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564

ในส่วนของการลดค่าน้ำปะปา บ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ลดค่าน้ำลง 10 % เป็นเวลา 2 เดือน คือ สิงหาคม ถึง กันยายน 2564

ทั้งนี้ การไฟฟ้านนครหลวง การประปาภูมิภาค และการไฟฟ้าภูมิภาค ขอสนับสนุนแหล่งเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อดำเนินมาตรการไม่เงิน 12,000 ล้านบาท

มาตรการด้านการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ ลดเงินค่าบำรุงการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นกรณีพิเศษ

มาตรการช่วยลูกหนี้ธนาคาร

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หารือธนาคารพาณิชย์ ผ่อนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเรียกให้เข้าจง่ายๆว่า ให้เป็นการเลื่อนงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ลูกค้าทั้งประชาชนและผู้ประกอบกิจการอย่างจริงจัง และกำหนดช่องทางร้องเรียนของประชาชน สำหรับกรณีที่สถาบันการเงินไม่ให้ความร่วมมือ จะนำพิจารณาดำเนินการอื่น ๆ ต่อสถาบันการเงินแห่งนั้นโดยตรง

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

ครม. ระบุมติว่า มาตรการระยะต่อไป มีการวางแผนให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทั่วประเทศ ทั้งนี้มอบให้สภาพัฒน์ กระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลัง ร่วมกันกำหนดรูปแบบในการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆให้เหมาะสม

Related posts
ชาวเน็ตทึ่ง!! ซีรีส์วาย มี “พญานาค-ครุฑ” ในฉาก “THE SIGN ลางสังหรณ์”
ลิซ่า ฉลองยอดสตรีมเพลง Money ครบ 1,000 ล้านครั้งบน Spotify
โปร 11.11 ทำสาวหน้ามืด! รีบสั่ง “รองเท้า” อย่างไว แต่ถ้ามันกลับไปเป็นดังหวัง..
สาวใส่ “รองเท้าแบรนด์ดัง” ลุยน้ำ สุดท้ายสีตก โดนแซว นี่คือยุคของผู้ดีตีนดำ
สาวสั่งเขียนหน้าเค้ก “วันเกิด” ทำขำพรืด! เมื่อเห็นว่าร้านเขียนมาให้แบบเป๊ะสุดๆ
สาวซื้อ “ข้าวหน้าปลาแกะ” ราคาครึ่งร้อย!! แทบช็อกหาปลาเกือบไม่เจอ