Thursday, 23 May 2024

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แถลงผลการชันสูตรพลิกศพ มาวิน เหยื่อผกก.โจ้ ถึงมือตำรวจแล้ววันนี้

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นักข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้มีการออกมาแถลงเรื่องเกี่ยวกับการการออกหนังสือรับรองการตาย กรณีสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน ฉบับที่ 2 โดยระบุข้อความว่าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

สล็อต xo Slotxo

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แถลงผลการชันสูตรพลิกศพ มาวิน เหยื่อผกก.โจ้

  1. ผู้เสียชีวิตได้รับส่งตัวจาก รพ.เอกชน มายัง รพ.สวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 19.20 น. ด้วยอาการไม่รู้สึกตัว ใส่ท่อช่วยหายใจ และได้รับการทำ CPR มา 1 ครั้ง ประวัติการเจ็บป่วยได้จากใบส่งตัวของ รพ.เอกชน และตำรวจผู้นำส่ง ส่วนญาติที่ติดต่อได้คือ บิดา ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลการเจ็บป่วยครั้งนี้ได้
  2. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ให้การดูแลรักษาผู้เสียชีวิตตามมาตรฐานวิชาชีพทุกขั้นตอน กระทั่งเสียชีวิตวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.20 น.
  3. หลังการเสียชีวิตได้ทำการชันสูตรพลิกศพ โดยแพทย์นิติเวช รพ.สวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เนื่องจากต้องรอผลตรวจโควิด-19 ผลการผ่าศพเบื้องต้น การตรวจคัดกรองปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีนและสารแอมเฟตามีน โดยลงสาเหตุการตายเบื้องต้นในหนังสือรับรอง (ท.ร.4/1) สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นไปตามหลักฐานที่พบในขณะนั้นและอธิบายได้ตามหลักวิชาการ (คลิปถุงคลุมศีรษะเผยแพร่วันที่ 23 ส.ค.64)
  4. การผ่าชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และดำเนินตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยทุกขั้นตอน มีการรวบรวมหลักฐาน รวมทั้งภาพถ่ายไว้ สามารถทวนสอบได้ ระยะเวลาการรายงานผลตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์ และผลการตรวจเลือดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คือประมาณ 30 วัน
  5. ผลการชันสูตรพลิกศพฉบับสมบูรณ์มีกำหนดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี วันที่ 30 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แถลงผลการชันสูตรพลิกศพ มาวิน เหยื่อผกก.โจ้ ถึงมือตำรวจแล้ววันนี้