Thursday, 23 May 2024

ว่าด้วยเรื่องการกั๊กที่จอดรถ พื้นที่สาธารณะบนท้องถนน รู้ไหม? ผิดกฎหมาย ปรับเป็นหมื่น!!!

ข่าวไทย ว่าด้วยเรื่องการกั๊กที่จอดรถ ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทยจริงๆ มีให้เห็นโดยทั่วไปและส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าร้านอาหาร ที่จะเห็นว่าหน้าร้านมีการนำเก้าอี้มาวางเพื่อจองที่จอดรถ เพื่อสำหรับบริการลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านของตน

สล็อต xo Slotxo

หยุดพฤติกรรม! ว่าด้วยเรื่องการกั๊กที่จอดรถ พื้นที่หน้าบ้าน หน้าร้าน บนถนน สถานที่สาธารณะ ห้าม! ผิดกฎหมาย ปรับเป็นหมื่น!!!

หยุดพฤติกรรม! ว่าด้วยเรื่องการกั๊กที่จอดรถ พื้นที่หน้าบ้าน หน้าร้าน บนถนน สถานที่สาธารณะ ห้าม! ผิดกฎหมาย ปรับเป็นหมื่น!!!

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวอีกครั้งถึงเหตุการณ์ ว่าด้วยเรื่องการกั๊กที่จอดรถ ทั้งนี้เราจะสามารถสังเกตเห็นตามทั่วไปทุกบริเวณทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในตัวกรุงเพทฯ  ไม่ว่าจะเป็นวางเก้าอี้จองที่จอดรถให้ลูกค้าหน้าร้าน หรือจอดรถบนที่สาธารณะ โดยจับจองด้วยสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการกีดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้เข้าไปใช้งาน การวางเหล็กกัน วางเก้าอี้ วางกระถางต้นไม้ ฯลฯ

สิ่งที่ต้องควรรู้สำหรับบุคคลที่ชอบทำการกั๊กที่และนำสิ่งของมาวางกัดขวางเพื่อจองพื้นที่ที่ตนต้องการ ทั้งกลุ่มคนที่รู้และไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวมีโทษตามกฎหมายดังนี้

กั๊กที่จอดรถบนถนน ผิดกฎหมาย ปรับเป็นหมื่น!!! สำหรับการวางวัตถุหรือสิ่งของบนท้องถนน เพื่อจองหรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานจราจร ถือเป้นการกระทำความผิดทางกฎหมาย โดยผู้กระทำการดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ทั้งนี้ ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับ จะมีการแบ่งให้กับผู้ที่แจ้งโดยการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ส่งมาเป็นหลักฐานกึ่งหนึ่งให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อใช้ในการบุกจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าว ตามกฎหมายมาตรา 19,48 วรรคที่ 3 และวรรคที่ 57 แห่ง พ.ร.บ. รักาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535