Thursday, 23 May 2024

ชนะคดีแล้ว !! ศาลฎีกาพิพากษา ให้เซเว่น อีเลฟเว่น ชนะคดีก๊อปปี้สินค้าบานาน่า

ข่าวเด่นออนไลน์ สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ออกข่าวเพื่อประชาพันธ์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษายน 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ถูกนายชิน (ขอสงวนนามสกุล) เขียนข้อความและเผยแพร่บทความหมิ่นประมาทจำนวน 2 ตอน ลงในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง

สล็อต xo Slotxo

ศาลฎีกาพิพากษา ให้เซเว่น อีเลฟเว่น ชนะคดี

ข่าวเด่นออนไลน์ ศาลฎีกาพิพากษา
ประมาณว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทใหญ่ แต่ไปรังแกผู้ประกอบการรายย่อยที่เสนอสินค้าเข้ามาขายภายในร้านสะดวกซื้อ 7 – 11 ด้วยการลอกเลียนสูตรสอดไส้ครีมคัสตาร์ดรสกล้วยของผู้ประกอบการรายย่อย ทำการค้าหาประโยชน์เอง

ซึ่งเป็นการรังแกและเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อย โดยข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย ภายในเวลาอันรวดเร็ว สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงรวมถึงภาพลักษณ์ในการประกอบการของบริษัทฯ ตลอดมา

ทางบริษัทฯ จึงได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาแก่นายชิน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 ซึ่งพนักงานสอบสวนมีความเห็นในการสั่งฟ้อง และได้มีการเสนอสำนวนการสอบสวนต่อเจ้าหน้าที่พนักงานอัยการ

พนักงานอัยการเป็นฝ่ายโจทก์ฟ้องนายชินเป็นจำเลย ในข้อหาหมิ่นประมาทตามบทกฎหมาย ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ซึ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.2843/2559 นายชิน ได้มีการเปิดเผยความจริงที่ว่า นายชินได้รับข้อมูล เนื้อหา บทความดังกล่าวมาจาก นางสาว พ.

นายชินไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ จึงได้มีการจัดทำบทความไปแบบที่ไม่ได้สอบถามความเป็นจริงจากทางบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการแสดงหลักฐานเพื่อดำเนินคดีให้เห็นว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการกระทำที่เอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อยตามที่ได้กล่าวอ้างในบทความ

ชนะคดีแล้ว !! ศาลฎีกาพิพากษา ให้เซเว่น อีเลฟเว่น ชนะคดีก๊อปปี้สินค้าบานาน่า
นายชินได้มีการทำหนังสือแสดงความรู้สึกเสียใจ อีกทั้งยังได้ขอโทษทางบริษัท ต่อศาล นายชินยินดีที่จะแก้ไขฟื้นฟูความเสียหายของทางบริษัทฯ ด้วยการทำสัญญาในการประนีประนอมยอมความและจะมีการเผยแพร่บันทึกการประนีประนอมยอมความระหว่างบริษัทฯและนายชิน ซึ่งเอกสารย่อคำฟ้องคดีอาญา บันทึก ที่ได้มีการแสดงถึงเหตุการณ์ในเรื่องนี้ภายในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง ภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งจะมีการลงติดต่อกันถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียด บันทึก ที่ได้ปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ทางบริษัทฯ จึงได้มีการแสดงน้ำใจในการไม่ดำเนินคดีกับบุคคลที่รู้สึกสำนึกแล้ว อีกทั้งยังไม่ใช่ตัวการที่แท้จริง โดยการถอนคำร้องทุกข์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีอาญา ไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายจากนายชิน คดีจึงได้ระงับ ตามคดีอาญาแดงที่ อ.987/2560 แต่ทว่านายชินกลับไม่ปฏิบัติตามสัญญาในการประนีประนอมยอมความ ที่ได้มีการกระทำต่อศาลดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องฟ้องนายชินเนื่องจากผิดสัญญาต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.860/2560

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีดังกล่าว โดยศาลได้มีการพิพากษาว่า นายชินเป็นฝ่ายที่ผิดสัญญา นายชินจะต้องลงประกาศบันทึกลงในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง ภายใน 30 วัน เริ่มนับตั้งแต่ได้รับคำบังคับต่อเนื่องเป็นระยะ 8 เดือน 26 วัน นายชินจะต้องทำการชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่า 8 หมื่นบาท พร้อมกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไม้ จนชำระเสร็จให้กับทางบริษัทด้วย

ทางบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังย้ำต่อคู่ค้าของทางบริษัท ให้ได้ทราบว่าถึงข้อเท็จจริงเพื่อที่จะแก้ไขเยียวยา ความเสียหายที่จะเกิดแก่บริษัท เพื่อที่จะให้สังคมได้ตระหนักถึงการใช้วิจารณญาณ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลบนสังคมออนไลน์ รวมถึงเพื่อป้องปรามมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย ด้วยการที่ใส่ร้ายบุคคลอื่น การทำการตลาดด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่เกิดกับบริษัทฯ อีกต่อไปด้วย