Tuesday, 16 April 2024

ส่องเงินเดือนตำรวจไทยปี64 มากพอจะซื้อรถหรูได้จริงหรือ? ไล่ระดับล่างขึ้นบนสุด

สืบเนื่องจากกรณีข่าวล่าสุดของผกก.โจ้ ที่ทำให้วงการตำรวจไทยถูกจับจ้องหนักอีกครั้ง ส่องเงินเดือนตำรวจไทยปี64 แต่ละระดับชั้นมีฐานเงินเดือนเยอะมากน้อยเพียงไหน ผกก.โจ้ ฆาตกรตำรวจคนดังในเวลานี้ถึงมีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่พร้อมรถหรูกว่า 29 คัน

สล็อต xo Slotxo

ส่องเงินเดือนตำรวจไทยปี64 ในกำลังพลตำตรวจกว่า 209,033 นาย ไล่ระดับล่างขึ้นบนสุด เงินไม่พอใช้จริงหรือ?

ส่องเงินเดือนตำรวจไทยปี64 ในกำลังพลตำตรวจกว่า 209,033 นาย ไล่ระดับล่างขึ้นบนสุด เงินไม่พอใช้จริงหรือ?

กรณีข่าวฉาววงการตำรวจไทยที่เกิดขึ้นล่าสุดของผกก.โจ้ เพื่อการขูดรีดเงินผู้ต้องหาถึงกับต้องสูญเสียชีวิต หลังเกิดคดีอันน่าเลวร้ายของวงการตำรวจเกิดขึ้น ยังมีการตรวจสอบพบรถหรูของผกก.โจ้มากถึง 29 คัน ปชช.ต่างตั้งคำถามว่าการประกอบอาชีพตำรวจนั้นมีรายได้มากจนสามารถซื้อบ้านและรถในราคาหลายร้อยล้านได้หรือ?

ส่องเงินเดือนตำรวจไทยปี64 จากการรายงายของผู้สื่อข่าว อัตรากำลังพลของตำรวจไทยในปัจจุบันมีมากถึง 209,033 นาย โดยจำแนกเป็นชั้นสัญญาบัตร 81,161 นาย และชั้นประทวนมีจำนวน 127,372 นาย ทั้งนี้ ในส่วนของเงินเดือนจะมีพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ได้มีการกำหนดอัตราเงินเดือนของตำรวจไทยเป็นขั้นๆตามลำดับของแต่ละตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือนตำรวจไทย

1.ตำรวจชั้นประทวน

ยศต่ำกว่า จ่าสิบตำรวจ(จ.ส.ต) มีอัตราเงินเดือนป.1อยู่ที่ 4,870-21,480 บาท/เดือน                                    *ตำรวจชั้นประทวนเมื่อได้รับการฝึกสำเร็จจะได้รับยศเป็นสิบตำรวจตรี และจะถูกส่งไปประจำหน่วยต่าง

ตำรวจยศ สิบตำรวจตรี(ส.ต.ต.) มีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 10,760-15,760 บาท/เดือน ซึ่งเป็นขั้นต้น แต่ในยศตำแหน่งนี้จะมีเงินส่วนอื่นๆมาบวกเพิ่มอีก

จ่าสิบตำรวจ(จ.ส.ต.) และ จ่าสิบตำรวจพิเศษ(จ.ส.ต.พิเศษ) อัตราเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 7,140-29,690 บาท/เดือน

ดาบตำรวจ(ด.ต.) จะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ระดับป.3 เงินเดือนเริ่มอยู่ที่ 10,950-58,820 บาท/เดือน

2.ตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจะมีอัตราเงินเดือน 6,470-54,820 บท/เดือน

พันตำรวจตรี(พ.ต.ต.) ได้รับเงินเดือนส.2 ตั้งแต่ 13,160-58,390 บาท/เดือน

พันตำรวจโท(พ.ต.ท.) ได้รับเงินเดือนส.3 ตั้งแต่ 16,190-58,390 บาท/เดือน

พันตำรวจเอก(พ.ต.อ.) ได้รับเงินเดือนส.4 ตั้งแต่ 19,860-70,360 บาท/เดือน

พันตำรวจเอกพิเศษ(พ.ต.อ.พิเศษ) ได้รับเงินเดือนส.5 ตั้งแต่ 24,400-74,320 บาท/เดือน

ผู้บังคับการยศพลตำรวจตรี(ผบก.ยศ. พล.ต.ต.) ได้รับเงินเดือนส.6 ตั้งแต่ 29,980-76,800 บาท/เดือน

ยศพลตำรวจโท(ยศ พล.ต.ท.) ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่ 35,090-76,800 บาท/เดือน

ยศพลตำรวจเอก(ยศ พล.ต.อ.) ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่ 39,090-76,800 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ระดับตำแหน่งต่างๆ ยังมีรายได้ในส่วนอื่นๆ ที่การบวกเงินเพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือน ดังนี้

1.เงินค่าตำแหน่ง 3,000 บาท ขึ้นไป

-ตำรวจในสายงานปราบปราม

-ตำรวจฝ่ายสอบสวน

-ตำรวจจราจร

2.เงินเพิ่มค่าครองชีพตำรวจ 2,000 บาท

-ตำรวจชั้นประทวน

3.เงินค่าปรับสูงสุด 10,000 บาท/เดือน

-ตำรวจจราจร

4.เงินเบี้ยเลี้ยง 500-520 บาท/เดือน

-ตำรวจชั้นประทวน

5.เงินค่ารางวัลในการนำจับ

-ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

จากข้อมูลในข้างต้น รายได้เฉลี่ยทั้งหมดที่จะได้รับต่อเดือน ตำรวจชั้นประทวน 25,000 บาท/เดือน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 46,000 บาท/เดือน