Tuesday, 16 July 2024

เตือนด่วน!! เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประกาศปล่อยระบายน้ำ อาจกระทบ 5 จังหวัด

ข่าวล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประกาศปล่อยระบายน้ำ เตือนประชาชนจำนวน 5 จังหวัดเพื่อเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาได้แก่ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ นนทบุรี

สล็อต xo Slotxo

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประกาศปล่อยระบายน้ำ เตือนเฝ้าระวัง 5 จังหวัด และชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประกาศปล่อยระบายน้ำ เตือนเฝ้าระวัง 5 จังหวัด และชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประกาศปล่อยระบายน้ำ ได้มีการแถลงการณ์ผ่านทางหนังสือจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้อำนวยการกลาง ได้ประกาศแจ้งเตือน ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดได้แก่ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ นนทบุรี

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก. ) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าในช่วงที่ผ่านมาพายุโซนร้อน “ เตี้ยนหมู่” และหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนาแน่น และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำท่าไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 รวมจำนวน 515 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากยังคงระบายน้ำในอัตรา 8064 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนได้โดยไม่ทำให้น้ำเต็มเขื่อน กรมชลประทานจึงจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนฯ เป็น 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักแล้วจะควบคุมให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราไม่เกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกในชุมชมนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.00-2.50 เมตร โดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าว จะไม่กระทบกับพื้นที่บริเวณตั้งแต่ท้ายน้ำวัดสะตือ ไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรายละเอียดตามหนังสือกรมชลประทานด่วนที่สุดที่ กษ 0328/ว 7850