Thursday, 20 June 2024

โครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา ร้องถึงภาครัฐให้ดำเนินงาน กรณี หญิงเร่ร่อนในบ้านร้าง มีผลตรวจป่วยจิตแต่เมื่อออกสื่อกับมีข้อมูลที่ขัดแย้งกัน

ข่าวล่าสุดวันที่ 10 กันยายน 2564 มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้ โครงการผู้ป่วยข้างถนน ร้องถึงภาครัฐถึงความขัดแย้งของข้อมูล หญิงเร่ร่อนในบ้านร้าง ที่เป็นข่าวดังในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เพราะผลตรวจจากสถาบันจิตเวชยืนยันแล้วว่า หญิงคนดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตจริงๆ แต่เมื่อออกสัมภาษณ์ในรายการสื่อกลับมีข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง

สล็อต xo Slotxo

โครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา ร้องถึงภาครัฐให้ดำเนินงานให้ชัดเจน กรณี หญิงเร่ร่อนในบ้านร้าง ซอยหมู่บ้านเมืองทองสุขสวัสดิ์ ต้องให้การคุ้มครอง เนื่องจากการสัมภาษณ์ทางรายการทีวีมีข้อมูลขัดแย้งกับความเป็นจริง

โครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา ร้องถึงภาครัฐให้ดำเนินงานให้ชัดเจน กรณี หญิงเร่ร่อนในบ้านร้าง ซอยหมู่บ้านเมืองทองสุขสวัสดิ์ ต้องให้การคุ้มครอง เนื่องจากการสัมภาษณ์ทางรายการทีวีมีข้อมูลขัดแย้งกับความเป็นจริง

มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้ โครงการผู้ป่วยข้างถนน แชร์โพสต์ผ่านเพจ ถึงประเด่นอาการจิตป่วยของหญิงเร่ร่อน ออกร้องถามถึงหน่วยงานรัฐว่าจะทำเช่นไรในเมื่อผลตรวจที่ออกมาจากสถานบันจิตเวชยืนยันแล้วว่าหญิงคนดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตจริงๆ โดยได้โพสต์ร่ายยาวดังนี้

ถึงหน่วยงานภาครัฐ ต่อกรณีผู้หญิงเร่ร่อนในบ้านร้างซอยหมู่บ้านเมืองทองสุขสวัสดิ์

เนื่องจากทางโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา ดำเนินการในด้านการประสานงานให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนในพื้นที่สาธารณะ เช่นกลุ่มคนเร่ร่อนไร้บ้าน กลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชใช้ชีวิตเร่ร่อน ซึ่งจากประเด็นของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตในบ้านร้างแห่งหนึ่งในซอยหมู่บ้านเมืองทองสุขสวัสดิ์ จากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อ จากการลงพื้นที่เองของทางโครงการฯ และการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่า มีทั้งประเด็น คุณภาพชีวิต แนวโน้มการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และอาการป่วยทางจิตเวช

ซึ่งประเด็นปัญหาทั้งหมดยังไม่ได้ถูกทำให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณะจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่เห็นถึงแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนบนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้หญิงคนดังกล่าวได้เข้ารับการตรวจทางจิตเวช จากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผลการตรวจคือ ผู้หญิงคนดังกล่าวมีอาการทางจิตเวช และเข้ารับการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วยใน

ซึ่งจากผลตรวจจิตเวชดังกล่าว ขัดแย้งอย่างมากกับการให้ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ในรายการ “โหนกระแส” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาของทางผู้กำกับการตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ จากผลการตรวจที่บอกได้ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยจิตเวชนั้น ข้อมูลนี้ควรเป็นหลักตั้งต้นในกระบวนการที่จะสืบหาข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนดังกล่าว รวมถึงกระบวนการในการปกป้อง คุ้มครองดูแล ในด้านสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต สิทธิทางร่างกาย และจิตใจ ต่อประเด็นแนวโน้มการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต ประเด็นการที่ผู้ป่วยไม่ได้ถูกปฏิบัติตามกระบวนการตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต ต่อไป

ดังนั้นทางโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา ในฐานะของภาคประชาชน จึงต้องขออนุญาตในการติดตามการสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนดังกล่าว รวมถึงความชัดเจนของกระบวนการหลังจากมีความชัดเจนของประเด็นต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ

โดยการชี้แจงดังกล่าวของหน่วยงานภาครัฐทั้งสองนั้น ขอให้เป็นการชี้แจงผ่านหนังสือชี้แจงของทางหน่วยงานทั้งสอง รวมถึงมีการประชุมร่วมกัน ซึ่งโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา หวังว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งสองหน่วยงานจะเข้าใจต่อการติดตามดังกล่าว เพราะนั่นจะเป็นบรรทัดฐานต่อการปฏิบัติดูแลมนุษย์ อย่างมีความเป็นมนุษย์ อย่างรักษาความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสถานภาพอย่างใดก็ตาม ต่อไปในอนาคต

ด้วยความเคารพ

โครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา