Friday, 21 June 2024

โรงแรมเถื่อน 4 หมื่นแห่ง อายุผ่อนผันกำลังจะหมดลง เตรียมถูกจ่อเอาผิดทางอาญา

ข่าวเด่นออนไลน์มาแรง!!โรงแรมเถื่อน 4 หมื่นแห่ง หลังถูกจ่อเอาผิดกฎหมายอาญา หลังมหาดไทยผ่อนผันเวลาให้ได้ปรับปรุงแก้ไขในอาคารสถานที่ก่อนที่จะนำมาขึ้นทะเบียนโรงแรมที่ถูกต้องอีก 1 ปี ภายหลังในกฎของกระทรวง 2 ฉบับที่กำลังจะสิ้นสุดอายุลง 18 ส.ค. 64 นี้แล้ว

สล็อต xo Slotxo

เตรียมเอาผิด โรงแรมเถื่อน 4 หมื่นแห่ง ใช้ที่ดินแสวงหากำไรผิดประเภท มีโทษทางกฎหมายอาญา

เตรียมเอาผิด โรงแรมเถื่อน 4 หมื่นแห่ง ใช้ที่ดินแสวงหากำไรผิดประเภท มีโทษทางกฎหมายอาญา

จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้ยืดผ่อนเวลาให้  โรงแรมเถื่อน 4 หมื่นแห่ง ปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่ และจะต้องนำมาขึ้นทะเบียนโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายในอีก 1 ปี หมดเวลา 18 สิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ยังติดล็อกของทางด้านกฎหมายผังเมืองที่ได้มีการผ่อนผันโดยคำสั่ง คสช. ไปแล้วนั้น กฎหมายยังไม่เปิดช่องว่างให้ต่ออายุได้ จึงทำให้หน่วยงานตามท้องถิ่นวิ่งแก้จนวุ่น สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินแสวงหาผลกำไรผิดประเภทจึงมีโทษทางอาญา โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากแหล่งข่าวรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยยังอยู่ในระหว่างการยกร่างกฎกระทรวง ซึ่งภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร รวมเป็นจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1.กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559                           2.กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ทั้งนี้กฎที่กระทรวงกำหนดกำลังจะหมดอายุลงพร้อมกันทั้ง 2 ฉบับในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยจะมีการต่ออายุเพื่อขยายเวลาในการบังคับใช้เลื่อนออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และหากขั้นตอนการพิจารณาการร่างกฎกระทรวงล่าช้า จะไม่สามารถมีการประกาศเพื่อบังคับใช้ไม่ทันวันที่ 18 สิงหาคม 2564 จึงอาจจะให้บังคับใช้ซึ่งมีจากผลย้อนหลังให้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เท่ากับว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมที่มีชื่ออยู่นอกหรือโรงแรมเถื่อนทั่วประเทศทั้งหมดจะได้รับประโยชน์ของกฎกระทรวงที่มีการยืดระยะเวลาออกไปอีก จากเดิมที่จะต้องเปลี่ยนและต้องปรับปรุงรูปแบบของอาคารสถานที่ ที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม(เถื่อน)ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติกำหนดไว้ในภายใต้ พ.ร.บ.โรงแรม ของปีพ.ศ. 2547

ความเดิมภายใต้พ.ร.บ.โรงแรม ปีพ.ศ. 2547 อาคารโรงแรมต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ของพื้นที่ทั้งหมดในอาคาร และพื้นที่ทางเดินของแต่ละชั้นต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ส่วนบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และสำคัญต้องมีการติดตั้ง เครื่องมือถังดับเพลิงและมีบันไดสำหรับหนีไฟ

ผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของโรงแรมเถื่อนนอกระบบที่มีการนำเออาคารประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐานมาเปิดให้ประชาชนเข้าพัก ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนในถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และหากผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนการใช้งานอาคาร ก่อนยื่นขออนุญาตต้องปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ให้เสร็จก่อนและต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.โรงแรมฯ

นอกจากนี้แม้ว่าผู้ประกอบกิจการโรงแรมเถื่อนนอกระบบจะยังไม่ได้รับผลกระทบตามกฎกระทรวง 2 ฉบับที่จะมีการหมดอายุในเร็ววันนี้ เพราะเป็นผลมาจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียมออกกฎกระทรวงใหม่เพื่อให้มารองรับไว้แล้ว ถึงการประกาศแจ้งข้อมูลการใช้กฎกระทรวงใหม่เกิดล่าช้ายืนยันได้ว่าจะไม่มีผลย้อนหลัง ถ้าหากจะกระทบก็คือกฎหมายผังเมือง เพราะผู้ประกอบกิจจะการบางรายไปตั้งโรงแรมในพื้นที่ที่ขัดต่อกฎหมายผังเมืองนั้นเอง ถึงจะมีการผ่อนปรนก่อนหน้าก็ตาม หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท หมดอายุวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ คสช.ได้หมดวาระแล้วจึงไม่สามารต่อหรือขยายอายุเวลาได้อีกต่อไป

องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)ของพื้นที่ต่างๆ ต้องมีการดำเนินงานการต่อผู้กระทำความผิด ที่มีการฝ่าฝืน ตามบทบัญญัติกฎหมาย ประกอบกิจการขัดต่อกฎหมายผังเมือง ทั้งนี้ในแต่ละส่วนของพื้นที่ดังกล่าวอาจจะได้รับปัญหาที่ต่างกันออกไปด้วย ขึ้นอยู่กับว่า อปท.ของแต่ละจังหวัดจะมีแนวทางดำเนินการเอาผิดต่อผู้ทำผิดกฎผังเมืองในรูปแบบไหน

ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญจากกฎกระทรวงใหม่ ได้วางการกำหนดลักษณะรูปแบบของอาคารสถานที่ในใช้ประกอบกิจการโรงแรมของประเภทต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก

ในจำนวนโรงแรมกว่า 4 หมื่นแห่งทั่วประเทศ  มีจำนวนไม่ถึง 2 หมื่นแห่งที่ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงได้มีการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในระบบ และนี้หมายความว่ายังเหลืออีกกว่า 2 หมื่นแห่งหรืออาจจะมากกว่านั้น ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานการปรับปรุงตามกฎหมายกำหนด

Related posts
แม่!! ต้องดู “กฎหมายคูฮารา” แม่พ่อไม่มีสิทธิเรียกร้องขอเอามรดกลูกหากไม่ได้เลี้ยงดู!!
เพิ่งเปิดก็ปิดเสียแล้ว โรงเรียนจังหวัดพิจิตร นร.และ ผปค. ตรวจพบติดเชื้อ 11 ราย
กรุงเทพฯ แจ้งเตือน ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 7 – 10 ต.ค. 64 ระดับน้ำสูงขึ้น 30-50 ซม.
ปิดแล้ว !! ศูนย์บำบัด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง หลังหมอปลา นำทีมบุกช่วยผู้บำบัด
ตะลึง !! หนุ่มควักเงินสดๆ 10 ล้าน ซื้อกล้วยด่างแดงอินโด เผยถ้าเอาไปขายต่อได้กำไรแน่
ลูกค้าพูลวิลล่า เจอประตูกระจกแตกใส่ แก๊สระเบิดจนไฟลวก ไร้เงาเจ้าของมาดูแล