Monday, 15 April 2024

ก.แรงงาน รับมอบ “ไข่ไก่” ซีพีเอฟ 200,000 ฟอง

ล่าสุด ข่าวเด่นออนไลน์วันนี้ มีรายงานว่าก.แรงงาน ได้รับมอบ “ไข่ไก่” จาก “ซีพีเอฟ” เป็นจำนวนกว่า 200,000 ฟอง เพื่อรับไปแจกจ่ายคนงานที่อยู่ในแคมป์แรงงานในพื้นที่จำนวน 500 แห่ง ที่ถูกปิดแคมป์อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งจากมาตรการควบคุมโรค

สล็อต xo Slotxo

โครงการ “ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านโควิด” ของ “ซีพีเอฟ” ส่งมอบ “ไข่ไก่” จำนวน 200,000 ฟอง ก.แรงงาน

โครงการ "ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านโควิด" ของ "ซีพีเอฟ" ส่งมอบ "ไข่ไก่" จำนวน 200,000 ฟอง ก.แรงงาน

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานผู้บริหาร “ซีพีเอฟ” ได้ออกมากล่าวว่า ซีพีและซีพีเอฟ ได้รับรู้ถึงการที่รัฐบาลต้องออกมาดูแลทุกภาคส่วนที่เดือนร้อนจากการล็อกดาวน์ของมาตรการการควบคุมโรค โดยเฉพาะกลุ่มคนงานที่ต้องติดอยู่ในแคมป์แรงงานกว่า 500 แห่ง(มีจำนวนคนงานรวมทั้งสิ้น 80,000 คน) ไม่ว่าจะเป็นคนคนงานไทย-ต่างชาติ จึงจะมาร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อมาบรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน นายประสิทธิ์ ได้กล่าวไว้ว่า “บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมเคียงข้างสังคม โดยนำไข่ไก่สด จำนวน 200,000 ฟอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สะดวก และสามารถทานได้ทุกคน มามอบผ่านทางกระทรวงฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับแรงงานต่อไป ว่ากิจกรรมของเราในครั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว”

จากเหตุการณ์บริจาค “ไข่ไก่” 200,000 ฟอง ของ”ซีพีเอฟ” นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีก.แรงงานจึงได้ออกมากล่าวขอบคุณ “ซีพีเอฟ” มีรายละเอียดข้อความดังต่อไปนี้

“กระทรวงฯ ขอขอบคุณซีพีเอฟเป็นอย่างมาก ที่ช่วยเหลือทุกครั้ง ตั้งแต่การมอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตน ม.33 ในศูนย์ฉีดวัคซีน ทั่ว กทม. และยังนำไข่ไก่มามอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานอีกครั้ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดสรรอย่างเหมาะสม สู่แคมป์คนงานโดยตรง”