Tuesday, 16 April 2024

ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยัน! ไม่พบ “ครูกายแก้ว” ในประวัติศาสตร์

ไม่พบครูกายแก้ว ใน ประวัติศาสตร์ ของชาติใด แม้กระทั้งจารึกของเขมรโบราณ ผู้เชี่ยวชาญชี้! “ครูกายแก้ว” อาจเป็นแค่เพียงจินตนาการของผู้สร้างเท่านั้น ข่าวเด่นออนไลน์ ว่าแต่เป็นเพราะเหตุใดถึงเป็นอย่างนั้นเดี่ยวตามมาดูไปพร้อมกันได้เลย

สล็อต xo Slotxo

ไม่พบครูกายแก้ว เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติใด

ไม่พบครูกายแก้ว เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติใด

ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกเขมรโบราณ จาก Silpakorn University: SU บอกว่าในประวัติศาสตร์จารึกเขมรโบราณ ถ้าหากมองกลับไปในสมัย King Jayavarman VII หรือประมาณ 800 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีหลักฐาน หรือร่องรอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ อสุรเทพ หรือ บรมครู ที่มีร่างกายเหมือนกับ ครูกายแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยัน! ไม่พบ “ครูกายแก้ว” ในประวัติศาสตร์

ในยุค King Jayavarman VIIปรากฏชื่อครูของ King Jayavarman VII ในจารึกปราสาทตาพรหม 2 ท่านคือ

  • ท่านศรีชยมังคลารถเทวะ
  • ท่านศรีชยกีรติเทวะ

ไม่พบครูกายแก้ว ในประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญชี้เป็นจินตนาการของผู้สร้าง

ส่วนภาพฝาผนัง ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ ครูกายแก้ว ผู้เชี่ยวชาญนั้นได้บอกว่า เป็นภาพที่ติดอยู่มานานกว่า 500 ปี หลังจากยุค King Jayavarman VII และที่เผยให้เห็นเป็น ผ้าฤาษีสบัดปลายผ้า ทำให้เห็นเหมือนเป็น ฤาษีมีปีก ซึ่งมันไม่มีความเชื่อมโยงอะเลยกับ ครูกายแก้ว และในจารึกประวัติศาสตร์เขมร และน่าจะเป็นความเชื่อที่เกิดจากจินตนาการของผู้สร้าง

  • ถ้าเชื่อเรื่องการบูชายัญด้วยชีวิตได้ผลสูงสุด
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตสัตว์อื่น
  • แต่บูชาด้วยร่างกายตัวเอง
  • เริ่มจากการตัดนิ้วก่อนเลยทั้ง 5 นิ้ว

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่