Sunday, 25 February 2024

จดเลย! คำขอขมาลาบวช “ขออโหสิกรรม” ผู้มีพระคุณ

30 Nov 2023
757

ดวง คำขอขมาลาบวช ขออโหสิกรรม “ผู้มีพระคุณ” บิดา มารดา ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือต้องพูดอย่างไร!? ใครกำลังจะบวชมาจดเอาไปใช้ได้เลย เพราะเรานั้นเตรียมเอาไว้ให้คุณได้เอาไปใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ด้านล่างนี้

สล็อต xo Slotxo

คำขอขมาลาบวช ต้องพูดยัง!? วันนี้เราเอามาให้ได้เอาไปใช้แล้ว

คำขอขมาลาบวช ต้องพูดยัง!? วันนี้เราเอามาให้ได้เอาไปใช้แล้ว

สำหรับผู้ชายคนไหนที่กำลังจะ “บวช” แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำแบบไหนในการ “ลาบวช” บอกเลยว่าวันนี้แวะเข้ามาส่องถูกที่ถูกทางมากจริงๆ เพราะว่าเรานั้นได้ไปนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้จดเอาไปท่องก่อนถึงวันบวชจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ด้านล่างนี้

จดเลย! คำขอขมาลาบวช “ขออโหสิกรรม” ผู้มีพระคุณ

คำกล่าวขอขมาลาบวช

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้บวช) ขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลาย ที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดก็ตาม ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ทั้งต่อหน้า และลับหลัง ทั้งรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี นับตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นไปมาจบจนปัจจุบันชาติ ขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

นอกจากนี้ ผู้บวชอาจกล่าวคำขอขมาลาบวชเพิ่มเติม เช่น

ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลาย ที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดก็ตาม ทั้งด้วยคำพูดที่พูดจาหยาบคาย ทั้งด้วยการกระทำที่รุนแรง ทั้งด้วยความคิดที่ไม่ดี ขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลาย ที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดก็ตาม ทั้งด้วยการกระทำที่ประมาทเลินเล่อ ทั้งด้วยการกระทำที่ผิดศีลธรรม ขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลาย ที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดก็ตาม ทั้งด้วยการกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ท่าน ทั้งด้วยการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน ขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

การกล่าวคำขอขมาลาบวชควรเป็นไปด้วยความสำนึกผิดอย่างจริงใจ

โดยผู้บวชควรตั้งใจที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นคนดี และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่ข้าวกล่องเซเว่นแต่ละสีที่นี่