Wednesday, 29 March 2023

29 มกราคม 2566 ฤกษ์ดี เหมาะสหรับ ขอเงินทอง ขอโชคลาภจาก “ท้าวเวสสุวรรณ”

28 Jan 2023
724
PG SLOT สล็อต PG เว็บตรง

29 มกราคม 2566 ฤกษ์ดี เหมาะสำหรับจุดธูป 9 ดอก ขอเงินทอง ขอโชคลาภ จากเทพพยาดาผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร “องค์ท้าวเวสสุวรรณ” บอกเลยใครที่เป็นสายมูตัวจริงนั้นต้องห้ามพลาด ดูดวง แวะเข้ามาเอาวิธีขอพรที่เรานำมาจาก “อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร” ที่ได้คำนวนฤกษ์มงคลมาไว้ให้เรานั้นได้ไปไหว้ไปทำพิธีในวันที่ 29 นี้

สล็อต เว็บตรง KNG365

29 มกราคม 2566 ฤกษ์ดี จุดธูป 9 ดอก ขอพรกับ “องค์ท้าวเวสสุวรรณ” โดยอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร

29 มกราคม 2566 ฤกษ์ดี ขอพร“องค์ท้าวเวสสุวรรณ”

อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร บอกว่าใน วันอาทิตย์ที่ 29  นี่ถือว่าเป็นวันที่ดีเหมาะสำหรับทำการไหว้ขอะรในเรื่องต่างๆ จากเทพพยาดาผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร “องค์ท้าวเวสสุวรรณ” เพราะในวันนี้เป็นฤกษ์ดี ฤกษ์ภาณยักษ์ เหมาะสำหรับการจุดธูป 9 ดอก ต่อ องค์ท้าวเวสสุวรรณ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก ต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ

  • วันอาทิตย์ที่29 มกราคม 2566
  • เวลา23. 39 น.
  • เตรียมธูป 9 ดอก

การทำพิธีขอพรเท้าเวสสุวรรณ

การทำพิธี

1.เมื่อถึงเวลา 23.39 น. ให้จุดธูป 9 ดอก

2.หันหน้าเข้าหารูปเหมือนองค์ท้าวเวสสุวรรณ

  • รูปปั้นองค์ท้าวเวสสุวรรณ
  • รูป องค์ท้าวเวสสุวรรณ
  • เหรียญองค์ท้าวเวสสุวรรณ
  • องค์ห้อยคอองค์ท้าวเวสสุวรรณ

***หากไม่มีให้เปิดโทรศัพท์ค้นหาเป็นรูป ท้าวเวสสุวรรณ ก็ได้เช่นกัน

3.แล้วหันหน้าต่อองค์ท่านจะเป็นทิศใดก็ได้

  • สามารถทำพิธีในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้

ฤกษ์ดี จุดธูป 9 ดอก ขอพรกับ “องค์ท้าวเวสสุวรรณ”

4.กล่าวคาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ (ไม่ต้องขึ้นนะโมฯ)

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

กล่าว บูชาท้าวเวสสุวรรณ (ไม่ต้องขึ้นนะโมฯ)

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน) และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

29 มกราคม 2566 ฤกษ์ดี-ขอเงินนจากเท้าเวสสุวรรณ

***เมื่อสวดเสร็จจากนั้นให้อธิษฐานในสิ่งที่อยากจะขอ แล้วจึงปักธูปลงดิน ลงกระถาง