Tuesday, 26 October 2021

‘ไซบีเรียน’ เมื่อกลายเป็นสัตว์ชนิดอื่น จะออกมายังไงนะ?!?!?

‘ไซบีเรียน’ เมื่อ สัตว์โลกน่ารัก ที่เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยม ด้วยความน่ารัก และความซนที่เจ้าของต้องปวดหัว ถูกนำไปแปลงร่างข้ามสายพันธุ์จะเป็นยังไงบ้างนะ

‘ไซบีเรียน’ เมื่อเจ้าสุนัขไปรวมร่างกับสัตว์อื่น จะแปลกขนาดไหนกัน?!?!!?

ไซตามะ

ไซบีเรียน + อัลปาก้า = อัลบีก้า

แพนบีเรียน

ไซบีเรียน + แพนด้า = แพนบีเรียน

ไซคูณ

ไซบีเรียน + แรคคูน = แรคเรียน

ไซป่า

ไซบีเรียน + หมูป่า= ไซป่า

กะเรียน

ไซบีเรียน + กระรอก = ไซบีรอก

ซัว

ไซบีเรียน + วัว = ซัว

โคอะเรียน

ไซบีเรียน + โคอะล่า = โคอะเรียน

ไซโจ้

ไซบีเรียน + จิงโจ้ = ไซจิง