Sunday, 3 December 2023

คนที่ “ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน” จะได้รับเวรกรมมที่ตามมาแบบไหน!?

ยืมเงินนแล้วไม่คืน ทั้งคนที่ตั้งใจและคนที่ไม่ได้ตั้งใจ จะได้รับ “ผลกรรม” ที่หนักหนาสาหัสอย่างไรบ้าง! ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า และเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี่ยวตามมาดูไปพร้อมกันได้เลยว่า มีกรรมอะไรบ้างที่จะส่งตรงมาถึงคนที่ชอบยืมเงินแล้วไม่คืน! เรื่องลึกลับ

สล็อต xo Slotxo

ยืมเงินนแล้วไม่คืน กรรมหนักสาหัสนี้จะสนองอย่างไร

ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน กรรมหนักสาหัสนี้จะสนองอย่างไร

เชื่อว่าคนที่ถูกยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนนั้นต้องเคยนึกเคยสงสัยและว่า คนที่ยืมไปนั้นจะได้รับผลกรรมอะไรบ้าง ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า! ซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนั้นไปดูว่าคนที่ ชอบยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน จะได้รับผลกรรมดังกล่าวนั้นอย่างไรบ้างทั้งในวันนี้ชาตินี้ และภพชาติหน้า

ยืมเงินนแล้วไม่คืน จะได้รับเวรกรมมที่ตามมาแบบไหน!?

ผลกรรมในชาตินี้

1.สูญเสียทรัพย์สิน

 • ผู้ยืมเงินอาจถูกปล้นทรัพย์
 • ถูกโกง
 • หรือประสบอุบัติเหตุ
 • สูญเสียทรัพย์สิน

2.ประสบปัญหาการเงิน

 • ผู้ยืมเงินอาจประสบปัญหาการเงิน
 • หาเงินได้ยาก
 • มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.มีปัญหาสุขภาพ

 • ผู้ยืมเงินอาจเจ็บป่วยเรื้อรัง
 • หรือประสบอุบัติเหตุจนพิการ

4.มีปัญหาชีวิต

 • ผู้ยืมเงินอาจมีปัญหาชีวิต
 • ครอบครัวแตกแยก
 • ชีวิตคู่ไม่ราบรื่น
 • ประสบปัญหาด้านหน้าที่การงาน

ผลกรรมในชาติหน้า 1.เกิดมายากจน

ผลกรรมในชาติหน้า

1.เกิดมายากจน

 • ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาในครอบครัวยากจน
 • ลำบากในการหาเลี้ยงชีพ

2.เกิดมาพิการ

 • ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาพิการ
 • ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้

3.เกิดมาเป็นคนขี้โกง

 • ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาเป็นคนขี้โกง
 • หลอกลวงผู้อื่น

4.เกิดมาเป็นคนชั่วร้าย

 • ผู้ยืมเงินอาจเกิดมาเป็นคนชั่วร้าย
 • กระทำการผิดศีลธรรม

วิธีแก้กรรม หากเคยยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน สามารถทำได้ดังนี้

วิธีแก้กรรม หากเคยยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน สามารถทำได้ดังนี้

1.ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

 • สามารถทำได้ด้วยการสวดมนต์
 • แผ่เมตตา
 • ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

2.ชดใช้หนี้สิน

 • ในกรณีที่ยังสามารถชดใช้หนี้สินได้
 • ควรรีบชดใช้โดยเร็วที่สุด

3.ทำดีละเว้นความชั่ว

 • พยายามทำดีละเว้นความชั่ว
 • เพื่อสร้างบุญกุศลมาชดเชยกรรมที่ได้ทำไว้

ข้อควรระวัง

 • เป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย
 • ควรหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนี้
 • เพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตามมา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่