Saturday, 2 March 2024

รวมเบอร์โทรฟรีฉุกเฉิน ของ 3 ค่ายมือถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอน!!

รวมเบอร์โทรฟรีฉุกเฉิน จากการรายงานข่าวล่าสุด สำนักงาน กสทช. ได้มีการเข้าร่วมมือกับเครือข่ายมือถือ AIS / Dtac / TrueMove H เพื่อช่วยและเป็นการบริการข้อมูล ดูแลประชาชนที่ต้องติดต่อสื่อสารเร่งด่วนในช่วงนี้

สล็อต xo Slotxo

รวมเบอร์โทรฟรีฉุกเฉิน AIS / Dtac / TrueMove H ไม่เสียตัง ลดค่าใช้จ่าย สถานการณ์โควิด 19

รวมเบอร์โทรฟรีฉุกเฉิน AIS / Dtac / TrueMove H ไม่เสียตัง ลดค่าใช้จ่าย สถานการณ์โควิด 19

สืบเนื่องมาจาก สำนักงาน กสทช. แจ้งประกาศในการร่วมมือเครือข่ายมือถือยอดนิยม 3 ค่ายดัง ให้โทรฟรีเบอร์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายในภาวะวิกฤติรุนแรงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

รวมเบอร์โทรฟรีฉุกเฉิน AIS / Dtac / TrueMove H มีดังต่อไปนี้

1668 สายด่วนของกรมการแพทย์

1669 สายด่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1330 สายด่วนของ สปสช. หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1323 สายด่วนกรมสุขภาพจิต

1422 สายด่วนจากกรมควบคุมโรค

1646 สายด่วนของศูนย์เอราวัน

1506 สายด่วนของสำนักงานประกันสังคม

1111 สายด่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี (เฉพาะเครือข่ายมือถือ TRUE เท่านั้น)