Saturday, 27 November 2021

Refill Store หรือ Refill Station หนึ่งนะธุรกิจถูกใจคนรักษ์โลก ลดขยะ ลดโลกร้อน

เทรนด์ใหม่ก้าวทันโลกเศรษฐกิจ ปัจจุบันโลกเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์รักษ์โลกมาขึ้นทำให้ธุรกิจ  Refill Station หนึ่งในธุรกิจที่มีแนวความอันแรงกล้าสำหรับการใช้ของซ้ำเช่น ขวด นำมาใช้ในการบรรจุอาหารแทนถุงพลาสติก เป็นต้น

ธุรกิจแนวรักษ์โลก Refill Station เทรนด์ใหม่ ใช้ขวดซ้ำ ลดขยะ ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ร้านแรกในประเทศไทย

ธุรกิจแนวรักษ์โลก Refill Station เทรนด์ใหม่ ใช้ขวดซ้ำ ลดขยะ ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ร้านแรกในประเทศไทย

Refill Station เป็นธุรกิจที่มีมานานแล้วสำหรับชาวตะวันตก แต่ถ้ามองเข้ามาในประเทศไทยยังถูกมองเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ เพราะหลายคนคิดติดใจว่าธุรกิจดังกล่าวจะสามารถรถขยะหรือช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไร

อันดับแรกเลยการทำธุรกิจนี้ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นคิดจากคนที่มีอุดมการณ์การรักษ์โลกเป็นทุนเดิม จึงได้มีไอเดียออกแบบร้านอาหาร ของใช้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นำเอาของเหล่านั้นมาบรรจุใส่ขวด และบางอย่างอาจจะบรรจุใส่โถแก้ว และ Concept หลักธุรกิจนี้คือช่วยลดขยะปัญหามลพิษ

ร้าน Refill Station (ธุรกิจหุ้นกับเพื่อน)แห่งแรกในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 77/1 ก่อตั้งโดยซึ่งจะเป็นการร่วมธุรกิจกับร้าน Better Moon Café (ธุรกิจหุ้นกับครอบครัว)

นางสาวเกวลิน กระแสสินธุ์ หนึ่งในผู้ร่วมทำธุรกิจรีฟิล ได้เคยออกมากล่าวไว้ว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านจะไม่ค่อยได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนไทยแต่ 80% ร้านจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่ร้านไม่นิ่งนอนใจเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อจะทำให้ร้านกลายเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทย

ร้าน Refill Station (ธุรกิจหุ้นกับเพื่อน) ร่วมกับร้าน ฺBetter moon cafe

ร้านจะมีรูปแบบในการขายสินค้าโดยการให้ลูกค้านั้นนำเอาขวดพลาสติกหรือภาชนะกล่องพลาสติกต่างๆจากบ้านเพื่อมาใช้บรรจุเอาสินค้าที่ต้องการซื้อจากร้าน และร้านยังมีกฎข้อห้ามให้ลูกค้านำเอาถุงพลาสติกเข้ามาในร้านร่วมถึงขยะที่ย่อยสลายได้ยากเข้ามาภายในร้านโดยเด็ดขาด  เพราะร้านมุ่งเน้นที่จะลดขยะจากพลาสติก และลดการทำลายทำร้านสิ่งแวดล้อม

คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ซื้อของตลอดและขยะก็เพิ่มมากขึ้นมากๆในแต่ละเดือนและในแต่ละปีไม่มีแนวโน้มลดลง  ถ้าเรารู้จักนำสิ่งของที่สามารถใช้ซ้ำนำมาใช้ได้ก็จะทำให้ไม่เกิดขยะขึ้น

คนไทยเราเองมักจะมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นก่อนเสมอ เช่นการที่มีการเปิดร้าน Refill อาหาร เครื่องใช้ แบบนี้เกิดขึ้นโดยลูกค้าต้องนำขวดหรือบรรจุภัณฑ์มาใส่ของเองที่ร้านเพื่อลดขยะ แต่ลูกค้าคนไทยจะถามก่อนว่า มันจะดีจริงหรือ? แล้วจะเป็นการลดขยะได้อย่างไร

ภายหลังการเปิดร้านคนไทยก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจในหลักการของร้านที่อยากรณรงค์ให้มีการลดขยะ และสำคัญมากไปกว่านั้นร้านได้มีการนำสินค้าทางการเกษตรไทยและผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยมาเป็นสินค้าหลักในร้าน นับว่าเป็นการรักษ์โลก รักประเทศ ลดขยะ ลดมลพิษ จุดกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนในสังคมให้ตระหนักถึงโลกร้อนมากขึ้นอีกด้วย