Tuesday, 21 May 2024

สภากาชาดไทย ประกาศ! ขยายเวลา งดรับบริจาคดวงตา ไปจนถึง 31 กรกฎาคม

20 Jul 2021
280

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีการรายงานข่าว การประกาศ งดรับบริจาคดวงตา ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของ The Thai Red Cross Society และมีการขยายเวลาเพิ่มติมเป็นการชั่วคราว

สล็อต xo Slotxo

งดรับบริจาคดวงตา ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

งดรับบริจาคดวงตา ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สภากาชาดไทย ประกาศเพิ่มเวลาในการ งดรับบริจาคดวงตาเป็นการชั่วคราวจากเดิมงดรับบริจาคถึง 23 กรกฎาคม 2564 อัพเดตให้ขยายเวลาเพิ่มไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ข้อความที่ระบบแจ้งประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 

“เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยของดรับการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564 (ขยายจากเดิมถึงวันที่ 23 ก.ค. 64) ทั้งนี้ สามารถแสดงความจำนงผ่านเว็บไซต์ www.eyebankthai.com