Monday, 4 July 2022

เช็กเลย !! รายชื่อโรงพยาบาล ที่เปิดให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

16 Aug 2021
242

ข่าวโควิด19 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลหลากหลายแหล่งที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด สมุทรปราการ ที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , หญิงตั้งครรภ์ , เด็กที่มีอายุ 12 – 18 ปี ที่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง สามารถที่จะมาทำการเข้ารับการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้รับการจัดสรรมา

สล็อต เว็บตรง KNG365

รายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดให้รับบริการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ดังนี้

โควิด19 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เปิดให้เข้ามารับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 16 ส.ค. 2564
 • มีการจำกัดจำนวน 252 คน
 • โดยมีการเริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 14.00 น.

เงื่อนไข

 1. สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ โดยมีทะเบียนบ้าน อยู่ใน อำเภอคลองเขื่อน หรือฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลคลองเขื่อน ( สิ่งที่ต้องนำมาด้วย บัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์ เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ )
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 มาก่อน
 3. สิ่งที่สามารถใช้ในการยืนยันสิทธิ์คือบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์เท่านั้น
 4. ยังไม่มีการเปิดฉีดวัคซีนให้กับบุคคลที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกอำเภอคลองเขื่อน

โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เปิดให้เข้ามารับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

เงื่อนไข

 1. สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ( ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2504 ) และเป็นคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอพนมสารคาม เท่านั้น
 2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เป็นคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอพนมสารคาม เท่านั้น
 3. เด็กที่มีอายุ 12 – 18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง เป็นคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอพนมสารคาม เท่านั้น
 4. ไม่รับวอล์กอิน โดยจะให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมีชื่อในระบบ

โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เปิดให้เข้ามารับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 16 ส.ค. 2564

เงื่อนไข

 1. เป็นบุคคลที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน
 2. กลุ่มคนที่สามารถได้รับการฉีดวัคซีนได้ คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง , หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ , ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 • เปิดให้เข้ามารับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 16 ส.ค. 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลบ้านบึง สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

เงื่อนไข

 1. เป็นบุคคลที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 2. กลุ่มคนที่สามารถได้รับการฉีดวัคซีนได้ คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง , หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ , ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เด็กอายุตามที่กำหนด , หญิงตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด , กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน , กลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ) ซึ่งรับเฉพาะบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านบึง บุคคลที่อยู่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด ต้องติดต่อเขตของตนเองเท่านั้น
 3. ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่มาอาศัย/เช่าต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัยแสดง+ผู้นำชุมชนรับรองการพักอาศัยจริงในพื้นที่มาติดต่อหน้างานพร้อมกับแสดงบัตรประชาชน , หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ที่บ้านบึง นำสมุดฝากครรภ์มาแสดง

โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 • เปิดให้เข้ามารับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 16 ส.ค. 2564 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์
 • โดยสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. และแบ่งสัดส่วนการลงทะเบียนดังนี้
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และโรคอ้วน 300 คน
 • หญิงตั้งครรภ์ 100 คน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 300 คน
 • กลุ่มโรคเรื้อรัง 300 คน

เวลาฉีดสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างาน

 • 08.00 – 09.00 น. เด็กอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี และมีโรคเรื้อรัง
 • 09.00 – 10.00 น. หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • 10.00 – 12.00 น. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง
 • 13.00 – 15.00 น. อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข

 1. กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , เด็กอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง , ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง และ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 และทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอบางละมุง
 2. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงฉีดวัคซีน ( อย่างใดอย่างหนึ่ง )
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. ใบนัด
 5. สมุดประจำตัวผู้ป่วย
 6. ผู้ใหญ่
 7. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืด ที่ควบคุมได้ไม่ดี
 8. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 9. โรคไตเรื้อรังระยะ 5
 10. โรคหลอดเลือดสมอง
 11. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
 12. โรคเบาหวาน
 13. เด็ก
 14. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้ง หอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
 15. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 16. โรคไตวายเรื้อรัง
 17. โรคเบาหวาน
 18. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 19. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาท เด็กที่มีพัฒนาการช้า
 20. โรคอ้วน
 21. อายุ 12 – 13 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 70 กิโลกรัม อายุ 13 – 15 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 80 กิโลกรัม
 22. อายุ 15 – 18 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 90 กิโลกรัม อายุตั้งแต่ 18 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม

โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

 • เปิดให้เข้ามารับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 17 – 19 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ประชาชนสามารถวอล์ก อินได้ ณ สนามกีฬา กกท. เมืองใหม่บางพลี วันละ 1,000 คิว

เงื่อนไข

 1. กลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504
 2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 3. ผู้ชายที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม ผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวเกิน 80 กิโลกรัม
Related posts
นี่หรือสิ่งตอบแทน! หนุ่มทำงานไม่เคยลา 27 ปี และบริษัทให้ 8 ชิ้นของขวัญเยอะมาก
วิจัยเผย!! แพ้อาหารเสี่ยงติดเชื้อ SARS-CoV-2 ต่ำกว่าคนทั่วไปถึง 50% แม้จะต้องคอยระมัดระวังการกินมากกว่าคนทั่วไป 100 %
โควิดทำสมองแก่ลง 20 ปี สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาจมีระดับเชาวน์ปัญญาที่ลดลงหลังฟื้นตัว
ลุงตกใจคิดว่าไม่ใส่เสื้อ เรียกคนมาดูด่วน สาวนั่งฉีดวัคซีน ใส่สีผิวเนื้อ!!
งานวิจัยเผย!! วัคซีนไม่ได้ทำให้มีลูก ยากและไม่สงผลเสียต่อการตั้งครรภ์ใดๆทั้งสิ้น แม้กระทั่งข่าวลือ!! “ติดโควิด-19จะส่งผลให้ปริมาณอสุจิลดน้อยลง”
ไทยติดอันดับ 4 ของโลก โพลสำรวจนักท่องเที่ยวนิยมมาเพื่อสิ่งนี้ “นวด”