Friday, 21 June 2024

รวมมาตรการ ซื้ออาหาร จดจำหน่าย ขนส่ง Delivery ช่วงโควิด

06 Aug 2021
281

ข่าวล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขและไทยสู้โควิด แจ้งข่าว มาตรการ ซื้ออาหาร และจำหน่ายอาหาร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 เน้นย้ำ การปฏิบัติสม่ำเสมอคือ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ

สล็อต xo Slotxo

ขั้นตอนและมาตรการควบคุม ซื้ออาหาร และจำหน่ายอาหาร ที่ห้างร้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานประกอบกิจการที่คล้ายคลึงกัน ต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งขัด

ขั้นตอนและมาตรการควบคุม ซื้ออาหาร และจำหน่ายอาหาร ที่ห้างร้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานประกอบกิจการที่คล้ายคลึงกัน ต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งขัด

เพจเฟซบุ๊ก ไทยสู้โควิด ล่าสุดออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ ซื้ออาหาร และการจำหน่ายอาหาร ซึ่งได้มีการรวมฃบรวมมาตรการทั้งหมดไว้ดังนี้

1.มาตรการสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

1.1การสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service)

หมายความรวมถึง การจำหน่ายทั้งระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์หรือระบบบริการช่วยเหลือของร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มในการจัดส่ง ที่ไม่ให้ผู้บริโภคสัมผัสหรือติดต่อใกล้ชิดกับร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดในบริเวณหน้าร้าน

1.2การเตรียมพื้นที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อวางจำหน่ายอาหาร

-ให้ร้าน สามารถนำอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ปรุงสำเร็จแล้วมาวางจำหน่าย ในซูเปอร์มาร์เก็ตได้                                -ให้ขยายหรือจัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อรอบริการวางจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ร้านได้จัดเตรียมไว้แล้วได้                                                                                                                                                  -จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งแยกต่างหากจากบริเวณร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อเป็นจุดรอคิวรับอาหารที่สั่ง

1.3วิธีการสั่งอาหาร

-ผู้บริโภคสั่งอาหารบริเวณจุดสั่งซื้อ ที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้                                                                                -ผู้บริโภคสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางแอปพลิเคชัน ที่ทางห้างหรือทางร้านมีให้                                      -ผู้บริโภคสั่งอาหารผ่าน “แพลตฟอร์ม” จำหน่ายอาหาร

 

2.มาตรการสำหรับร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ที่จดบริการ Delivery เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19

2.1จัดเส้นทาง เข้า-ออก ที่ชัดเจน กำหนดจุดคัดกรองและลงทะเบียน หากมีอาการป่วยให้หยุดงานและไปพบแพทย์                                                                                                                                                                 2.2สวมหน้ากากอนามัยถูกต้องตลอดเวลา                                                                                                                2.3ล้างมือให้สะอาด และมีจุดบริการล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์                                                               2.4งดการรวมกลุ่ม                                                                                                                                                      2.5อาหารต้องปรุงสุกใหม่ เนื้อสัตว์ต้องปรุงให้สุก ด้วยความร้อน 70 องศาเซลเซียส                                              2.6จัดหาภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภทปกปิดมิดชิด                                                    2.7มีการติดฉลากที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ชื่อร้าน วันหมดอายุ                                                    2.8ร้านต้องประเมิน Thai Stop Covid Plus และติดประกาศชัดเจน                                                                  2.9จัดสถานที่เหมาะสม มีโต๊ะ รับ-ส่งอาหาร ที่เว้นระยะห่างและมีการระบายอาการที่ดี                                          2.10ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโต๊ะ รับ-ส่งอาหารทุกครั้ง หลังการรับส่งอาหาร

 

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโต๊ะ รับ-ส่งอาหารทุกครั้ง หลังการรับส่งอาหาร                   3.มาตรการสำหรับผู้ซื้อ หรือ ผู้รับบริการ Delivery  เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19                               

3.1เลี่ยงการสั่งอาหารเสี่ยง เช่น อาหารปรุงไม่สุก อาหารบูดเสียง่าย                                                                    3.2ชำระเงินผ่าน Application หลีกเลี่ยงการชำระเงินสด หรือการสัมผัสกับคนส่งอาหาร                                3.3มีจุดหรือภาชนะสำหรับรับอาหาร เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร                                                                                   3.4สวมหน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องระหว่างการรับอาหาร และหลีกเลี่ยงการพูดคุย                                                  3.5ล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังได้รับอาหาร                                                                  3.6ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ก่อนรับอาหารหรือก่อนบริโภค เช่นการบรรจุหีบห่อ กลิ่น ความสะอาด                      3.7รีบนำอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ที่นำส่ง มาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ทันที

 

4.มาตรกรสำหรับพนักงานจัดส่งอาหาร เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19                                                       

4.1คัดกรองและประเมินตัวเอง ผ่าน Thai Stop Covid Plus และบันทึกข้อมูล หากมีอาการป่วยให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที                                                                                                                                                           4.2กล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะแข็งแรง  ปกปิดมิดชิด และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน    4.3สวมหน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องตลอดเวลา                                                                                                            4.4ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์                                                                                                   4.5รอรับอาหารในจุดที่ร้านกำหนด พูดคุย สูบบุหรี่ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ณ จุดพักคอย                                4.6ตรวจสอบกล่องบรรจุอาหาร ทันทีหลังได้รับจากร้านอาหาร เช่น ความสะอาด                                                    4.7ไม่เปิดกล่องบรรจุอาหาร จนกว่าจะถึงมือผู้สั่งซื้อ และเปิดกล่องทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด                          4.8ทำความสะอาดมือและถุงมือ ก่อนและหลังการ รับ-ส่งอาหาร