Saturday, 27 November 2021

ชาวตากกว่า 2,000 คนยืนต่อคิว รอฉีดวัคซีน แถวยาวล้นออกมานอก โรงพยาบาลแม่สอด

14 Jul 2021
105

วันที่ 13 ก.ค. 64 ประชาชนพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวนกว่า 2,000 คน ไปต่อแถว รอฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า กับซิโนแวค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 แถวยาวล้นออกมานอก โรงพยาบาลแม่สอด โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและได้ให้บริการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่

ชาวตากกว่า 2,000 คนยืนต่อคิว รอฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า กับซิโนแวค

โควิด19 รอฉีดวัคซีน
ทางโรงพยาบาลได้มีการประกาศ เชิญชวนให้ชาวตากไปรับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบกับในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 โดยทำให้มีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลได้แจ้งตัวเลขผู้ป่วยมาจนถึงวันที่ 12 ก.ค. 64 มีผู้ป่วยจำนวนกว่า 1,345 ราย อยู่ในระหว่างการรักษาตัว แยกเป็น รพ.แม่สอดจำนวนกว่า 235 ราย รพ.เอกชน 2 แห่ง จำนวนกว่า 57 ราย รพ.แม่ระมาดจำนวนกว่า 4 ราย รพ.สนาม 10 จุด จำนวนกว่า 967 ราย กักตัวที่บ้าน 56 ราย และรอการจัดสรรสถานที่ 26 ราย

การไปรับวัคซีนในครั้งนี้ เป็นการตื่นตัวของประชาชนชาวตากในพื้นที่ เนื่องจากเชื่อว่าหากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะปลอดภัยกว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นี้ ซึ่งทางสาธารณะสุขได้ออกมาชี้แจ้งตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 ได้ผู้ประชาชนฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก 61,291 ราย เข็มที่สอง 57,975 ราย รวมวัคซีนซิโนแวค 115,266 คน และวัคซีนแอสตร้าเซนาก้า 33,948 คน