Tuesday, 21 May 2024

อนุทิน เผย วัคซีนไฟเซอร์ เข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส คาดใน 2 สัปดาห์ ฉีดนักเรียนครบ 3.8 ล้านคน

07 Oct 2021
417

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด19 นักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 2,505 คน ภาพรวมเป็นไปด้วยดี ผลการฉีด 2 วันที่ผ่านมายังไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง พร้อมแนะแนวทางดูแลจิตใจเด็กที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เผยวันนี้มี วัคซีนไฟเซอร์ เข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส เตรียมกระจายทันทีหลังตรวจรับรองรุ่นการผลิต คาด 2 สัปดาห์จากนี้ฉีดนักเรียนครบถ้วน 3.8 ล้านคน

สล็อต xo Slotxo

อนุทินตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 นักเรียน เผย วัคซีนไฟเซอร์ เข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส คาด 2 วีค ฉีดนักเรียนครบ 3.8 ล้านคน

โควิด19 วัคซีนไฟเซอร์
วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถ.วิภาวดี เขตดินแดง กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารทั้ง 2 กระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี เพื่อรองรับการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชากรทุกกลุ่มตามความสมัครใจ รวมถึงกลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปี ซึ่งเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า ที่มีประมาณ 5 ล้านคนทั่วประเทศ เฉพาะพื้นที่ กทม. มีนักเรียนจำนวน 2.1 แสนคน ซึ่งนักเรียนเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ขณะนี้ประเทศไทยมีเพียงวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ฉีดในกลุ่มอายุดังกล่าวได้ โดยผู้ปกครองแสดงความประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น รวมประมาณ 3.8 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 80 กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

อนุทิน เผย วัคซีนไฟเซอร์ เข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส คาดใน 2 สัปดาห์ ฉีดนักเรียนครบ 3.8 ล้านคน
“วันนี้โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งแจ้งความประสงค์ฉีด 2,505 ราย จากนักเรียนทั้งหมด 2,929 ราย สามารถจัดฉีดได้ครบภายในวันเดียว ดำเนินการโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยดี ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กได้รับการตอบรับอย่างดี หลังจากเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จนถึงขณะนี้สามารถฉีดได้ 29,047 คน ยังไม่พบรายงานอาการข้างเคียงรุนแรง ส่วนอาการไข้ อ่อนเพลีย เป็นอาการข้างเคียงปกติที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อรับวัคซีนแล้วขอให้พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ และงดออกกำลังกาย รวมถึงยังต้องเข้มมาตรการใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ ขอฝากครูช่วยจัดการเรียนการสอนแบบนิวนอร์มัล” นายอนุทินกล่าว

 

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับแนวทางการดูแลจิตใจเด็กและเยาวชนที่เข้ารับวัคซีนโควิด 19 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

  1. ก่อนการรับวัคซีน ต้องจัดการความกังวลของเด็กและผู้ปกครอง โดยให้ข้อมูลวัคซีนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สื่อสารกับผู้ปกครองและเด็ก เพื่อให้เด็กมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง
  2. ช่วงรับวัคซีน ให้มีการจัดการความวิตกกังวลหรือความกลัวขณะฉีด โดยจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย เช่น ดนตรี กิจกรรมระหว่างรอ
  3. หลังการฉีด ให้สื่อสารเรื่องการสังเกตอาการข้างเคียงและแนวทางการช่วยเหลือ ลดการตีตราจากการตัดสินใจฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน ไม่ให้นำมาล้อเลียนกลั่นแกล้งกัน

นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้มีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส เมื่อตรวจรับรองรุ่นการผลิตเรียบร้อยจะดำเนินการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ทันที และสัปดาห์หน้าวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ก็จะมีเข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส ดังนั้น ช่วง 2 สัปดาห์ต่อจากนี้จะสามารถกระจายวัคซีนเพื่อฉีดให้แก่นักเรียนได้ครบตามที่แจ้งความประสงค์ไว้

อย่างไรก็ตาม หากพ่อแม่ผู้ปกครองเปลี่ยนใจต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ เพื่อจัดสรรวัคซีนมาฉีดเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด