Friday, 2 June 2023

ตกใจ!! นนทบุรี ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง

18 Aug 2021
205
PG SLOT สล็อต PG เว็บตรง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีการรายงานข่าวล่าสุดว่า นนทบุรี ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อโควิดที่สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่งจากจำวนทั้งหมด 550 คนที่อยู่อาศัย คนที่ไม่พบเชื้อเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำการกักตัวและให้การรักาแบบ Home Isolation

สล็อต เว็บตรง KNG365

นนทบุรี ผวาหนัก!! วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย ตรวจเจอผู้ติดเชื้อจาก 550 คน ที่อาศัยอยู่สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง

นนทบุรี ผวาหนัก!! วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย ตรวจเจอผู้ติดเชื้อจาก 550 คน ที่อาศัยอยู่สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง

ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย ในการตรวจหาเชื้อครั้งเป็นการตรวจพบในสถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 550 ราย ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จากการสอบถามเบื้องต้นของสาเหตุการติดเชื้อโควิดที่เกิดขึ้นในสถานคุ้มครอง พบว่ามีคนที่พักอาศัยเกิดป่วยโดยที่ไม่ทราบความเป็นมาใด ๆ และทางสถานคุ้มครองเลยได้ให้ผู้ป่วยคนดังกล่าวเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลกรมชลประทาน จนผลตรวจที่ออกมาแจ้งว่ามีผลเป็นบวก จากนั้น สสจ.นนทบุรีและทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรมชลประทาน ได้รีบนำทีมไปตรวจที่สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง จัดตรวจหาเชื้อทั้งหมด 550 ราย และพบคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19เป็นจำนวน 219 ราย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง ได้ให้คำยืนยันแล้วว่า ผู้คนจำนวน 219 รายนั้นมีการติดเชื้อโควิด19 เป็นความจริง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สั่งการต่อไปว่าให้ผู้ที่อาศัยอยู่สถานคุ้มครองแบกตัวพร้อมเข้ากักตัวโดยต้องรักาตัวแบบ Home Isolation ในส่วนของผู้อาศัยที่ตรวจไม่พบเชื้ออีกเป็นจำนวน 331 รายให้แยกไปอยู่อาศัยในสถานที่ที่ปลอดภัยห่างไกลและเหมาะสมจากกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด