Thursday, 23 May 2024

ตกใจ!! นนทบุรี ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง

18 Aug 2021
277

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีการรายงานข่าวล่าสุดว่า นนทบุรี ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อโควิดที่สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่งจากจำวนทั้งหมด 550 คนที่อยู่อาศัย คนที่ไม่พบเชื้อเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำการกักตัวและให้การรักาแบบ Home Isolation

สล็อต xo Slotxo

นนทบุรี ผวาหนัก!! วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย ตรวจเจอผู้ติดเชื้อจาก 550 คน ที่อาศัยอยู่สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง

นนทบุรี ผวาหนัก!! วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย ตรวจเจอผู้ติดเชื้อจาก 550 คน ที่อาศัยอยู่สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง

ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันเดียวครั้งเดียว 219 ราย ในการตรวจหาเชื้อครั้งเป็นการตรวจพบในสถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 550 ราย ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จากการสอบถามเบื้องต้นของสาเหตุการติดเชื้อโควิดที่เกิดขึ้นในสถานคุ้มครอง พบว่ามีคนที่พักอาศัยเกิดป่วยโดยที่ไม่ทราบความเป็นมาใด ๆ และทางสถานคุ้มครองเลยได้ให้ผู้ป่วยคนดังกล่าวเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลกรมชลประทาน จนผลตรวจที่ออกมาแจ้งว่ามีผลเป็นบวก จากนั้น สสจ.นนทบุรีและทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรมชลประทาน ได้รีบนำทีมไปตรวจที่สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง จัดตรวจหาเชื้อทั้งหมด 550 ราย และพบคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19เป็นจำนวน 219 ราย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง ได้ให้คำยืนยันแล้วว่า ผู้คนจำนวน 219 รายนั้นมีการติดเชื้อโควิด19 เป็นความจริง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สั่งการต่อไปว่าให้ผู้ที่อาศัยอยู่สถานคุ้มครองแบกตัวพร้อมเข้ากักตัวโดยต้องรักาตัวแบบ Home Isolation ในส่วนของผู้อาศัยที่ตรวจไม่พบเชื้ออีกเป็นจำนวน 331 รายให้แยกไปอยู่อาศัยในสถานที่ที่ปลอดภัยห่างไกลและเหมาะสมจากกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด