Thursday, 23 May 2024

สตรีตั้งครรภ์ ติดโควิดไม่แสดงอาการ เมื่ออาการรุนแรง จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุด

14 Aug 2021
321

ข่าวล่าสุดเมื่อ 14 สิงหาคม 2564 สภากาชาดไทย ออกมาเผย การติดเชื้อโควิด19ใน สตรีตั้งครรภ์ โดย อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ เตือนคุณแม่ตั้งครรภ์มีการติดเชื้อเหมือนกับคนทั่วไป แต่จะมีอาการออกน้อย หรืออาจจะไม่มีอาการแสดงออกเลยจนกว่าจะถึงขั้นรุนแรง จึงเสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าปกติ

สล็อต xo Slotxo

อันตราย!! เตือนภัย สตรีตั้งครรภ์ เมื่อติดโควิดไม่แสดงอาการ คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวจะเสี่ยงอาการรุนแรงจนหายใจเองไม่ได้ เสี่ยงเสียชีวิตสูง

อันตราย!! เตือนภัย สตรีตั้งครรภ์ เมื่อติดโควิดไม่แสดงอาการ คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวจะเสี่ยงอาการรุนแรงจนหายใจเองไม่ได้ เสี่ยงเสียชีวิตสูง

อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ ออกเตือน สตรีตั้งครรภ์ มีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ไม่ต่างจากบุคคลทั่วไปแม้ว่าสตรีตั้งครรภ์ร้อยละ 80 มักไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แต่เมื่อมีอาการป่วยรุนแรงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตการรับเข้าหอผู้ป่วยวิกฤติการใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่าสตรีไม่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด -19 นอกจากนั้นสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคประตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานภาวะอ้วนและอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้โรคมีอาการรุนแรงมากขึ้น

ผลต่อทารกในครรภ์เมื่อมารดาติดเชื้อโควิด -19

1.สตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อในไตรมาสแรก (อายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์) ไม่พบหลักฐานว่าเพิ่มโอกาสแท้งบุตรหรือความพิการ แต่กำเนิดของทารกในครรภ์ แต่หากติดเชื้อในอายุครรภ์ไตรมาสที่ 2-3 (อายุครรภ์มากกว่า 14 สัปดาห์) มีโอกาสคลอดก่อนกำหนดและทารกตายคลอดเพิ่มขึ้น

2.การถ่ายทอดเชื้อโรคโควิด -19 จากมารดาสู่ทารก สามารถติดต่อได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ระยะคลอดหลังคลอดและระยะให้นมบุตร แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากและส่วนใหญ่ของทารกที่ติดเชื้อจะไม่มีอาการ

คำแนะนำจากแพทย์

1.การป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ที่สำคัญที่สุดคือการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือเป็นประจำและการได้รับวัคซีน

2.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

3.เข้ารับการตรวจฝากครรภ์และตรวจหลังคลอดตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

4.เพื่อลดโอกาสการสัมผัสโรคควรหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านพิจารณาการทำงานที่บ้านหรือเปลี่ยนตำแหน่งงานหากงานนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคโควิด -19 สูงโดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์หรือมีโรคในกลุ่มเสี่ยง

5.ควรจำกัดจํานวนผู้เข้าเยี่ยมระหว่างและหลังคลอดและบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างเคร่งครัด

6.หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยมีอาการป่วยของโรคโควิด -19 หรือเป็นผู้สัมผัสโรคความเสี่ยงสูงให้ติดต่อคลินิกฝากครรภ์ของท่านเพื่อรับคำแนะนำ