Thursday, 30 May 2024

เชื้อกลายพันธุ์ลูกผสม! เกิดใหม่พบผู้ติดเชื้อแล้ว

13 Jul 2021
245

ข่าวโควิด19 ล่าสุดอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาแจ้งว่าในไทยพบผู้ติด เชื้อกลายพันธุ์ลูกผสม! 7 ราย ซึ่งเชื้อกลายพันธ์นี้เป็นการผสมระหว่างโควิดสายพันธุ์ “อัลฟา” ผสมกับโควิดสายพันธุ์ “เดลตา” และในเวลานี้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเฉพาะสายพันธุ์ “อัลฟา” 42.9% ส่วนสายพันธุ์ “เดลตา” พบ 57.1%

สล็อต xo Slotxo

พบผู้ติดเชื้อ 7 รายจาก เชื้อกลายพันธุ์ลูกผสม! อัลฟากับเดลตา

พบผู้ติดเชื้อ 7 รายจาก เชื้อกลายพันธุ์ลูกผสม! อัลฟากับเดลตา

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกแถลงการณ์ถึงโควิดสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีการระบาดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดในเดือนเมษายน จากการตรวจรหัสพันธุกรรมไปประมาณ 15,000 ราย จากยอดสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด มีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ติดเชื้อจากสายพันธุ์ “อัลฟา” 74% (อังกฤษ)

-ผู้ติดเชื้อจากสายพันธุ์ “เดลตา” 24% (อินเดีย)

-ผู้ติดเชื้อจากสายพันธุ์ “เบตา” 1.7% (แอฟริกาใต้)

ถ้าดูภาพโดยรวมในช่วงวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ ดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มในสายพันธุ์ “อัลฟา” 51.8%

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มในสายพันธุ์ “เดลตา” 46.1%

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มในสายพันธุ์ “เบตา” 2.1%

>ถ้าแบ่งเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการตรวจพบว่าผู้ติดเชื้อในสายพันธุ์ “เดลตา” เพิ่มขึ้นมาเป็น 57.1% รองลงมาเป็นผู้ติดเชื้อในสายพันธุ์ “อัลฟา” เพิ่มมาเป็น 42.9%

>ในเขตภูมิภาคอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพพบผู้ติดเชื้อจากสายพันธุ์ “อัลฟา” มากกว่าสายพันธุ์ “เดลตา”

*จากเหตุที่กล่าวมาจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการปรับแนวทางการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์กลายพันธุ์ เพราะผู้ติดเชื้อในสายพันธุ์ “เดลตา” มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ลดละ

การตรวจพบสายพันธุ์ “เดลตา” ในพื้นที่กทม.และพื้นที่ 60 จังหวัด ซึ่งในจังหวัดทางแดนใต้ก็ไม่รอดด้วย อาทิเช่น สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นราธิวาส สงขลา ตรัง พัทลุง และ สตูล ส่วนจังหวัดอื่น ที่พบในสัปดาห์นี้คือ อุดรธานี นครสวรรค์ ชลบุรี กำแพงเพชร พร้อมคาดการณ์ได้ว่าอีกไม่นานทุกเขตพื้นที่ประเทศไทยก็จะมีการระบาดของเชื้อทั้งหมด การตรวจพบผู้ติดเชื้อในสายพันธุ์ “เบตา” ส่วนมากพบในเขตพื้นที่ของภาคใต้!

นพ.ศุภกิจ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวไว้บางส่วนว่า

“วันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจ คือในแคมป์คนงานก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกทม. ปรากฏว่าพบมีการติดเชื้อ Mix infection คือเป็นการติดเชื้อผสม นั่นหมายความว่าในตัวคนๆ เดียวมีทั้ง 2 สายพันธุ์ (อัลฟาและเดลตา) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7 ราย จากทั้งหมด 200 กว่าราย เป็นสัญญาณว่าถ้าเราปล่อยให้มี Mix infection แบบนี้บ่อยๆ เยอะๆ ก็อาจจะเกิดลูกผสมที่เราเรียกว่าไฮบริด เกิดเป็น Variant ตัวใหม่ขึ้นมาได้ เราก็ไม่อยากให้มันเกิด” นพ.ศุภกิจกล่าว

ในช่วงสุดท้ายของการแถลงการณ์ในครั้งนี้ นพ.ศุภกิจ ได้กล่าวขอความร่วมมือให้ให้ประชาชนทุกคนหยุดเดินทางและระวังเข้มงวดกับมาตรการต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้ Mix infection ในประเทศไทยไปมากกว่านี้ ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดในต่างประเทศด้วยเช่นกัน

ในช่วงสุดท้ายของการแถลงการณ์ในครั้งนี้ นพ.ศุภกิจ ได้กล่าวขอความร่วมมือให้ให้ประชาชนทุกคนหยุดเดินทางและระวังเข้มงวดกับมาตรการต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้ Mix infection ในประเทศไทยไปมากกว่านี้ ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดในต่างประเทศด้วยเช่นกัน