Thursday, 30 May 2024

คืนเงิน !! โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แจ้งบุคคลที่โอนเงินแล้วไม่ได้ฉีดซิโนฟาร์ม ติดต่อขอรับเงินคืนด่วน

05 Oct 2021
359

นักข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับเงินคืนสำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา โดยมีการระบุข้อความว่า

สล็อต xo Slotxo

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกาศแจ้งบุคคลที่โอนเงินแล้วไม่ได้ฉีดซิโนฟาร์ม ให้ทำการติดต่อขอรับเงินคืน

โควิด19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ประกาศครั้งสุดท้าย!
การรับเงินคืนสำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์ม
รอบบุคคลธรรมดา

ผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดาที่โอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง ๒ เข็มในทุกกรณี ให้นำหลักฐาน ดังนี้
1. หลักฐานการโอนเงิน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสาเหตุการขอคืนเงิน
มารับเงินคืนด้วยตนเอง

ในวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อยู่ใน กทม. และปริมณฑล
และ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด
ในช่วงเวลาทำการ 08.30 – 16.00 น.
ที่ชั้น 1 Coworking Space
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
หากท่านไม่มารับเงินคืนหรือไม่มีเอกสารครบถ้วนเพื่อแสดงตัวและยืนยันการโอนเงินในโอกาสสุดท้ายนี้ ถือว่าท่านยินดีให้นำวัคซีนของท่าน บริจาคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19