Tuesday, 6 June 2023

ผู้จองฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 19-23 มิ.ย. 64 ที่ถูกเลื่อน ไทยร่วมใจ นัดใหม่ใน 22-26 ก.ค. 64

22 Jul 2021
330
PG SLOT สล็อต PG เว็บตรง

จากการรายงานข่าวล่าสุดวันนี้ ไทยร่วมใจ ได้แจ้งการนัดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนจองไว้ตั้งแต่วันที่ 19-23 ในช่วงเดือน มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2565 นี้

สล็อต เว็บตรง KNG365

ไทยร่วมใจ แจ้งคิวใหม่สำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน

ไทยร่วมใจ แจ้งคิวใหม่สำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน

สำหรับการนัดคิวที่จองมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนในครั้งนี้ ไทยร่วมใจ แจ้งว่าเป็นการนัดฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี จากคิวเดิมที่จองมาในช่วงวันที่ 19-23 มิถุนายน 2564 ส่วนวันเวลาและสถานที่ที่ได้จัดให้เข้ารับการฉีดวัคซีนนั้นยังยึดจากสถานที่จากการจองเดิมเมื่อเดือนมิถุนายน

กำหนดวันนัดฉีดวัคซีนตารางใหม่

1.คิวเดิมเมื่อ 19 มิ.ย. 64  เลื่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 22 กรกฎาคม 64

2.คิวเดิมเมื่อ 20 มิ.ย. 64  เลื่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 23 กรกฎาคม 64

3.คิวเดิมเมื่อ 21 มิ.ย. 64  เลื่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 24 กรกฎาคม 64

4.คิวเดิมเมื่อ 22 มิ.ย. 64  เลื่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 25 กรกฎาคม 64

5.คิวเดิมเมื่อ 23 มิ.ย. 64  เลื่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 26 กรกฎาคม 64

หมายเหตุ: สำหรับผู้สูงวัยตั้งแต่ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดตามกำหนดการเดิมได้เลย ส่วนผู้สูงอายุท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนการจองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ให้ลงทะเบียนได้ที่นี่

1.www.ไทยร่วมใจ.com

2.แอปฯ เป๋าตัง

3.ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ

3.ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ