Saturday, 2 March 2024

11 ชื่อเชื้อกลายพันธุ์ จากอักษรกรีก 24 ตัว

ข่าวเด่นออนไลน์ ล่าสุดมีไวรัสโควิดกลายพันธุ์เพิ่มมาใหม่อีก 1 สายพันธุ์จากประเทศเปรู “แลมบ์ดา” รวม 11 ชื่อเชื้อกลายพันธุ์ และชื่อทั้งหมดเป็นตัวอักษรกรีกใน 24 ตัว

สล็อต xo Slotxo

ไวรัสแข่งกันทำยอดจนเพิ่มมา 11 ชื่อเชื้อกลายพันธุ์

ไวรัสแข่งกันทำยอดจนเพิ่มมา 11 ชื่อเชื้อกลายพันธุ์

ในการรายงานข่าวประจำทุกๆวัน ทำให้ทราบได้ว่าเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการระบาดกระจายตัวอย่างรวดเร็วและกลายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆจนตอนนี้ได้มี 11 ชื่อเชื้อกลายพันธุ์ เพื่อให้จำชื่อของแต่ละสายพันธุ์ได้อย่างเป็นระบบ องค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดให้ใช้ตัวอักษรกรีกใน 24 ตัว มาใช้เรียกชื่อแทนสายพันธุ์ไวรัสโควิด19 ที่กลายพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก ส่วนสาเหตุที่นำตัวอักษรกรีกมาใช้นั้น ก็เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงพร้อมทั้งลดปัญหาที่ประชาชนจากประเทศที่แพร่เชื้อกลายพันธุ์ ถูกเลือกปฏิบัติและโดนรังเกียจจากสังคม

WHO แบ่งไวรัสเชื้อที่ถูกกลายพันธุ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.เชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล (Variants of Concern หรือ VOC) หมายถึง การกลายพันธุ์ในระดับที่มีนัยสำคัญต่อสาธารณสุขโลก เช่น แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น หรือ ทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง

2.เชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจ (Variants of Interest หรือ VOI)

มาดูกันว่าอักษรกรีกตัวไหนที่ถูกนำมาใช้เรียกไวรัสโควิด 19 ที่กลายพันธุ์บ้าง เริ่มจากกลุ่ม เชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล เป็นอันดับแรก มีข้อมูลดังต่อไปนี้

1.อัลฟา (Alpha) ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.1.7 ตรวจพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร

2.เบตา (Beta) ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.351 ตรวจพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้

3.แกมมา (Gamma) ใช้เรียกสายพันธุ์ P.1 ตรวจพบครั้งแรกในบราซิล

4.เดลตา (Delta) ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.617.2 ตรวจพบครั้งแรกในอินเดีย

เชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจ ตามชื่ออักษรกรีกมีดังต่อไปนี้

1.เอปไซลอน (Epsilon) ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.427,B.1.429 พบครั้งแรกในสหรัฐฯ

2.ซีตา (Zeta) ใช้เรียกสายพันธุ์ P.2 พบครั้งแรกในบราซิล

3.อีตา (Eta) ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.525 พบครั้งแรกในหลายประเทศ

4.ธีตา (Theta) ใช้เรียกสายพันธุ์ P.3 พบครั้งแรกในฟิลิปปินส์

5.ไอโอตา (Iota) ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.526 พบครั้งแรกในสหรัฐฯ

6.แคปปา (Kappa) ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.617.1 พบครั้งแรกในอินเดีย

WHO เพิ่มเติมสายพันธุ์ใหม่จากเปรูซึ่งเป็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งสายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ แลมบ์ดา(Lambda) หรือเรียกอย่างว่า C.37 พบครั้งแรกในเปรูเมื่อปีที่แล้ว หลังพบการแพร่ระบาดไป 30 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาใต้

“แลมบ์ดา” เป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายเชื้อง่ายกว่าชนิดอื่นที่มีมา เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดในหลายประเทศและสามารถทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงกว่าทุกสายพันธุ์ด หรือวัคซีนต่างๆอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายได้

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC Thai