Saturday, 10 June 2023

สายบุญห้ามพลาดเช็คด่วน!!วัน “เวียนเทียน” ปี 2566

PG SLOT สล็อต PG เว็บตรง

วันเวียนเทียนปี 2566 ที่สายบุญ ควรรู้ว่าจะได้รับอานิสงส์อะไรบ้างในการเวียนเทียน หรือวันมงคลทางศาสนาของชาวพุทธ Lifestyle ว่าแต่จะมีวันไหนบ้างมาดูพร้อมกันได้เลย เพราะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ก่อนที่จะไปเข้าวัดทำบุญใหญ่เสริมดวงชะตาที่ได้ผลบุญผลกุศลมากมาย

สล็อต เว็บตรง KNG365

วันเวียนเทียนปี 2566 วันที่ชาวพุทธนั้นจะได้รับผลบุญใหญ่ เพราะเป็นวันที่สำคัญของศาสนา

วันเวียนเทียนปี 2566 วันที่ชาวพุทธนั้นจะได้รับผลบุญใหญ่

การเวียนเทียน เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ชาวพุทธนั้นจะทำในวันมงคลทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น และจัดขึ้นเพื่อนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และนึกถึงเรื่องราววันที่สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนา เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เคยสงสัย และตั้งคำถามว่า จะต้อง เวียนเทียน วันไหนบ้างและในปี 2566 มีกี่วันไหน และอานิสงส์ของการเวียนเทียนมีอะไรบ้าง

สายบุญห้ามพลาดเช็คด่วน!!วัน “เวียนเทียน” ปี 2566

การเวียนเทียนจะมีขึ้นวันสำคัญทางศาสนาด้วยกัน 4 วันคือ

วันมาฆบูชา

คือวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนทั่วโลก เพราะคือวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้บรรนยายหลักธรรมคำสอน ให้กับเหล่าพระสงฆ์เป็นครั้งแรกของโลก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนดังกล่าวนั้นคือหลักการ และวิธีการประพฤติตนต่างๆ แต่ถ้าหากสรุปเป็นประโยคที่สำคัญนั้นเป็นดังนี้

 • ให้ทำความดี
 • ละเว้นความชั่ว
 • ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

วันมาฆบูชา ของทุกปีนั้นตรงกับ

 • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

หากปีใดมีอธิกมาส ก็จะเลื่อนไปเป็น

 • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
 • ในปี 2566 จะตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

วันวิสาขบูชา เวียนเทียนปี 2566-

วันวิสาขบูชา

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญเชทาอมโยงกันกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ ดังนี้

 • เป็นวันประสูติ
 • ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
 • ปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา ของทุกปีจะตรงกับ

 • ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

หากปีใดมีอธิกมาส

 • จะเลื่อนไปเป็นเดือน 7
 • ในปี 2566 ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566

วันเวียนเทียนปี 2566- วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

นับได้ว่าเป็นอีกวันที่มีความสำคัญกับคนทั่วโลกเป็นอย่างมาก เพราะวันนี้คือเป็นวันคล้ายวันส่งร่างกายของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน 8 วัน

วันอัฏฐมีบูชา ของทุกปีจะตรงกับ

 • วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6

หากปีใดมีอธิกมาส วันอัฏฐมีบูชาจะเลื่อนไปตรงกับ

 • วันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 แทน
 • ในปี 2566 จะตรงกับวันที่ 11 มิถุนายน 2566

วันอาสาฬหบูชา

วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญมากอีกวัน เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นได้ เผยแพร่คำสอน หรือธรรมมะธรรมทานที่ทรงได้รับรู้มา ที่มีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นครั้งแรกให้กับกลุ่มนักบวชที่ตั้งขึ้นมา มีทั้งหมด 5 รูป ได้แก่

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ
 5. และอัสสชิ

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ

 • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • ในปี 2566 จะตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2566

อานิสงส์ของการเวียนเทียน

อานิสงส์ของการเวียนเทียน สำหรับผลบุญผลกุศลที่ได้จากการไปเวียนเทียนนั้นบอกเอาไว้ว่า

 • จะมีกายที่สำรวมขึ้น
 • มีความสงบ
 • มีจิตใจที่สะอาด
 • มีสมาธิ

เพราะในตอนที่เรานั้นกำลังเวียนเทียนเราต้อมมีควรมพร้อมสำรวมทั้งทางกาย ทั้งทางคำพูดคำจา และทางใจ และจะต้องมีการนึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ส่วนผลในทางอ้อม และตามความเชื่อคือ

 • จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บุญหนัก
 • จำทำให้คนๆนั้นหลุดพ้นจากภูมิเปรต
 • ไม่พบเจอกับเดรัจฉาน
 • อีกทั้งบันดาลให้จิตพ้นอบายภูมิได้

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่

ติดตามข่าววันเวียนเทียนปี 2566ที่นี่